Budapesti kerékpárutak allergén pollen terhelése

Mányoki Gergely, Udvardy Orsolya, Kajtor-Apatini Dóra, Orlóci László, Magyar Donát

Összefoglaló


Az allergia hazánkban már népbetegség. A megelőzés egyik legfőbb eszköze a polleninformáció. Az egyes városi zöldterületek allergén terhelésének becslése modellszámítás segítségével végezhető, melyet ezidáig csak városi parkok esetén végeztek. A jelen dolgozat célja a modellezési módszer alkalmazása budapesti kerékpárutakat szegélyező fasorok allergén terhelésének becslésére. A modellben a növényzet kiterjedését és összetételét súlyoztuk a szakirodalomban közölt allergenitásuk szerint. A vizsgálat során tíz budapesti kerékpárút fakataszter-adatait használtuk fel. A megvizsgált kerékpárúti fasorok összesen 2355 faegyede mintegy 60 taxonba (faj, fajta és változat) sorolható be. Ezek közül 10 taxon tekinthető erősen allergénnek (17%). Nagyobb arányban előforduló allergén taxonok a kőrisek, a platánfa és a zöld juhar, míg a nyír, éger, fűz és tölgy fajok csak színező elemként jelennek meg. A fák fele tartozik erősen allergén taxonba, ez 1175 db példányt jelent. Közepes allergenitással a fák 31%-a bír (732 db). Jelen eredményeink alapján fontosnak tartjuk a kerékpárutak további fásítása során az allergológiai szempontok figyelembevételét.


Kulcsszavak


városi zöldterületek, városi kerékpározás, pollen, allergia, fasorok

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Pawankar R. Allergic diseases and asthma: a global public health concern and a call to action. World Allergy Organization Journal, 2014;7(12):1-4.

Csépe Z, Magyar D, Mányoki G, Bobvos J, Elekes P, Páldy A. A polleninformációs szolgáltatás fejlődése Magyarországon (Recent developments in pollen information in Hungary). Egészségtudomány, 2013;57(4):24-36.

Udvardy O, Mányoki G, Józsa E, Vadassy R, Páldy A, Magyar D. A parlagfű polleninformáció szolgáltatás eszközei. AMEGA 2015;22(6):11-15.

Hirst JM. An automatic volumetric spore trap. Annals of Applied Biology, 1952;39(2):257–265.

Galán C, Smith M, Thibaudon M, Frenguelli G, Oteros J, Gehrig R, Berger U, Clot B, Brandao R, EAS QC Working Group. Pollen monitoring: minimum requirements and reproducibility of analysis. Aerobiologia, 2014;30(4):385-395.

Páldy A, Bobvos J, Fazekas B, Mányoki G, Málnási T, Magyar D. Characterisation of the pollen season by using climate specific pollen indicators. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014;20(3-4):199-214.

Faegri K, Kaland PE, Krzywinski K. Textbook of pollen analysis (Ed. 4). John Wiley & Sons, Chichester. 1989

Cariñanos P, Sánchez-Mesa JA, Prieto-Baena JC, Lopez A, Guerra F, Moreno C, Domı́nguez E, Galán C. Pollen allergy related to the area of residence in the city of Córdoba, south-west Spain. Journal of Environmental Monitoring, 2002;4(5):734-738.

Cariñanos P, Alcázar P, Galan C, Domı́nguez E. Privet pollen (Ligustrum sp.) as potential cause of pollinosis in the city of Cordoba, south-west Spain. Allergy 2002;57(2):92–97.

Mányoki G, Angyal Z, Gerdelics A, Magyar D. Budapest IX. kerületének biológiai levegőminősége a nyári allergén gyomok pollenkoncentráció vizsgálata alapján. Egészségtudomány, 2013;57(4):98.

Sőrés E. A Normafa Parkerdőben és Budapest egyéb helyszínein mért pollenkoncentrációk vizsgálata a 2015. évi nyári pollenszezonban. PTE – MIK Környezetmérnöki Tanszék, diplomamunka. 2016

Werchan B, Werchan M, Mücke HG, Gauger U, Simoleit A, Zuberbier T, Bergmann KC. Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area. Environmental Monitoring and Assessment, 2017;189(4):169.

Fehér Z. : Aeropalinológiai Monitorozás Budapesten, az eredmények alkalmazása az aerobiológiában és az ökológiában, kézirat, doktori értekezés, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Növényökológia – Ökofiziológia doktori program, 1998

Cariñanos P, Casares-Porcela M, Quesada-Rubio J-M (2014) Estimating the allergenic potential of urban green spaces: A case-study in Granada, Spain. Landscape and Urban Planning, 123, 134-144.

Cariñanos P, Adinolfi C, Díaz de la Guardia C. Characterization of Allergen Emission Sources in Urban Areas. Journal of Environmental Quality, 2016;45(1):244-252.

Ćwik A, Kasprzyk I, Wójcik T, Borycka K, Cariñanos P. Attractiveness of urban parks for visitors versus their potential allergenic hazard: A case study in Rzeszów, Poland. Urban Forestry & Urban Greening, 2018;35:221-229.

Kasprzyk I, Wójcik T, Cariñanos P, Borycka K, Ćwik A Evaluation of the allergenicity of various types of urban parks in a warm temperate climate zone. Aerobiologia, 2019;35(1):57-71.

Oja P, Vuori I, Paronen O. Daily walking and cycling to work: their utility as health-enhancing physical activity. Patient Education and Counseling, 1998;33:S87-S94.

Ege C, Krag T. Cycling will improve environment and health. The Danish ecological Council, Copenhagen, 2010

Buccolieri R, Gromke C, Di Sabatino S, Ruck B Aerodynamic effects of trees on pollutant concentration in street canyons. Science of the Total Environment, 2009;407(19):5247-5256.

Farrell WJ, Weichenthal S, Goldberg M, Hatzopoulou M Evaluating air pollution exposures across cycling infrastructure types: Implications for facility design. Journal of Transport and Land Use, 2015;8(3):131–149.

Inturri G, Ignaccolo M. The role of transport in mitigation and adaptation to Climate change impacts in urban areas. In Resilient Cities. Ed. Zimmermann O, Springer, Dordrecht. 465-478., 2011.

Stefansdottir H. A theoretical perspective on how bicycle commuters might experience aesthetic features of urban space. Journal of Urban Design, 2014;19(4):496-510.

Cariñanos P, Casares-Porcel M, Díaz de la Guardia C, Aira MJ, Belmonte J, Boi M, Elvira-Rendueles B, De Linares C, Fernández-Rodriguez S, Maya-Manzano JM, Pérez-Badía R, Rodriguez-de la Cruz D, Rodríguez-Rajo FJ, Rojo-Úbeda J, Romero-Zarco C, Sánchez-Reyes E, Sánchez-Sánchez J, Tormo-Molina R, Ana M, Vega Maray. Assessing allergenicity in urban parks: a nature-based solution to reduce the impact on public health. Environmental Research, 2017;155:219-227.

Feliziani V. Pollini di interesse allergologico. Masson, Milano, 1986.

Künkele U, Lecheler J. Ratgeber Pollenallergie für Patienten und Arzte, Quintessenz, München, 1992.

Járainé Komlódi M, Medzihradszky Z. Budapesti Pollenallergia Kalauz. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1994.

Jaeger S. The European Aeroallergen Network EAN, in Second European Symposium on Aerobiology (Vienna, Austria 5–9 September 2000), Abstracts. Eds. Jaeger S, Berger U, Vienna, 98. 2000.

Ogren TL. Allergy-Free Gardening – The Revolutionary Guide to Healthy Landscaping, Ten Speed Press, Berkeley, Toronto, 2000

Hruska K. Assessment of urban allergophytes using an allergen index, Aerobiologia, 2003;19:107-111.

Nicoleta I. Aerobiological monitoring of allergenic flora in Timisoara. Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, 2008;51:131-136.

Cariñanos P, Casares-Porcel M. Urban green zones and related pollen allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy impact. Landscape and Urban Planning, 2011;101(3): 205-214.

Mari A, Rasi C, Palazzo P, Scala E. Allergen databases: current status and perspectives. Current allergy and asthma reports, 2009;9(5):376-383.

Smith M, Cecchi L, Skjøth CA, Karrer G, Šikoparija B. Common ragweed: A threat to environmental health in Europe. Environment International, 2013;61:115–126.

De Weger LA, Bergmann KC, Rantio-Lehtimäki A, Dahl Å, Buters J, Déchamp C, Belmonte J, Thibaudon M, Cecchi L, Besancenot J-P, Galán C, Waisel Y. Impact of pollen. In: Allergenic Pollen-A review of the production, release, distribution and health impacts. Eds. Sofiev M, Bergmann KC, Springer, Dordrecht. 2013;161-215.

http://www.pollenlibrary.com/ Elérve: 2019. 05. 29.

Vaskövi É, Beregszászi T, Endrődy M, Srauf Z A fővárosi kerékpárutak levegőkörnyezetének jellemzése: esettanulmány Budapesten. Egészségtudomány 2012;56(1):96-107.

Péter B, Beregszászi T, Hangyáné Szalkai M, Bobvos J, Páldy A. Kerékpározás és légszennyezés – előnyök és hátrányok. Egészségtudomány 2015;61(4):65

http://www.cyclingchallenge.eu/gps-data-collection?teamid=5719e36988c5374c7234d05f Elérve: 2018. 06. 22.

Blumenthal MN. Sports-Aggravated Allergies. The Physician and Sportsmedicine, 1990;18(12):52-66.

Behrendt H, Becker WM, Friedrichs KH, Darsow U, Tomingas R. Interaction between aeroallergens and airborne particulate matter. International Archives of Allergy and Immunology, 1992;99(2-4):425-428.

Behrendt H, Becker WM, Fritzsche C, Sliwa-Tomczok W, Tomczok J, Friedrichs KH, Ring J. Air pollution and allergy: experimental studies on modulation of allergen release from pollen by air pollutants. International Archives of Allergy and Immunology, 1997;113(1-3):69-74.

Knox RB, Suphioglu C, Taylor P. Major grass pollen allergen Lol p1 binds to diesel exhaust particles: implications for asthma and air pollution. Clinical & Experimental Allergy, 1997;27:246-251.

Krämer U, Koch T, Ranft U, Ring J, Behrendt H. Traffic-related air pollution is associated with atopy in children living in urban areas. Epidemiology, 2000;11, 64–70.

Kondo Y, Ipsen H, Lowenstein H, Karpas A, Hsieh LS. Comparison of concentrations of Cry j 1 and Cry j 2 in diploid and triploid Japanese Cedar (Cryptomeria japonica) pollen extracts. Allergy, 1997;52(4):455-459.

de Dios Alché J, Zafra A, Jiménez-López JC, Morales S, Castro AJ, Florido F, Rodríguez-García MI. Pollen Allergenicity is Highly Dependent on the Plant Genetic Background: The “Variety”/“Cultivar” Issues. In: Current insights in pollen allergens. Ed. Jimenez-Lopez JC, IntechOpen, London. 1-25, 2012

Bergmann K, Zuberbier T, Augustin J, Mücke H, Straff W. Climate change and pollen allergy: cities and municipalities should take people suffering from pollen allergy into account when planting in public spaces. Allergo J, 2012;21(2):103-107.

Magyar D, Mányoki G. Állásfoglalás a hazánkban előforduló, allergén pollent kibocsátó növényekről. Az Országos Közegészségügyi Központ kiadványa, Budapest, 2016http://oki.antsz.hu/files/dokumentumtar/Allergen_fafajok_listaja.pdf Elérv:e 2019.04.01.

Szabó K (szerk.) Közterületi sorfák jegyzéke. Magyar Díszkertészek Szövetsége, Budapest, 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i4.477

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)