Az egészségtervezés és az egészségfejlesztési tervezés módszereinek közös pontjai és különbségei [The commonalities and differences of health planning and health development plan methods]

Márovics Gergely

Összefoglaló


A XX. század végére a fejlett országokban több ember élte mindennapjait városi környezetben, mint falvakban, rurális térségekben. A városi népesség aránya azóta is növekvő tendenciát mutat és napjainkban már nem csak a fejlett országok sajátossága. A városiasodás törvényszerű következménye többek között a népsűrűség növekedése, a megnövekedett gépjárműforgalom, a zöldterületek arányának csökkenése, mely tényezők mind hozzájárulnak a városlakók egyre rosszabb egészségi állapotához. E problémakört többen is felismerték és az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) hathatós közreműködésének és ösztönzésének köszönhetően az 1980-as évek végén sikerült útjára bocsátani az Egészséges Városok (Healthy Cities) nevű nemzetközi programot. A szakemberek első ízben egy szakmai keret- és eszközrendszert határoztak meg, aminek segítségével lehetőség nyílt az egészségtervezés elméleti alapjait a gyakorlatba átültetni. Később aztán ezen eljárásmódokkal városközi akciótervek készültek és kialakult az egészségfejlesztési tervezés módszertana is. A XXI. századra eljutottunk oda, hogy a fent említett módszertanok nemcsak a városokban és egyéb településeken használhatók, de könnyen átültethetők a közösségi programokkal kapcsolatos tervezési eljárásokba is.

Summary: By the end of the XX. century, there were more people who lived in urbanized area than in rural territories in the developed countries. Since then, the rate of urban population has an increased tendency and nowadays, it is not just nature of the developed countries. The growing population density and vehicular traffic, the decreased rate of green spaces in the cities indicated by the urbanization have a deteriorative effect on health. Realizing the issues, the Healthy Cities international programme was launched in the end of the 1980’s due to the contribution and stimulation of the World Health Organization (WHO). First, the technical framework and the tools were determined by the professionals, which help to put the theoretical basics into practice. Later, by these methods, multi-city action plans were created and the health development plans have been evolved. In the XXI. century, we are at the level where these methodologies not only usable in cities and other settlements but they can be easily transplanted to the field of community programme planning as well.

Kulcsszavak


egészségterv; egészségfejlesztési tervezés; városi egészség; egészségkép [health plan; health development plan; city health; health profile]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV (elérve: 2019.06.11.)

World Health Organization Healthy Cities Project: A project becomes a movement. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1993.

City health profiles – a review of progress. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998.

City health planning – the framework. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1996.

Füzesi Zs, Tistyán L. Az egészségterv koncepciója. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1997;(5):421-427.

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan4.pdf (elérve: 2019. 03. 04.)

Füzesi Zs, Tistyán L. Tények tükrében Pécs város egészsége. Fact Alapítvány, Pécs, 1996.

Községi egészségterv. Módszertani útmutató. Fact Alapítvány, NEVI Primer Prevenciós munkacsoport, Pécs, 1998. http://kka.hu/_soros/kiad-vany.nsf/329cd37724344b06c12568a9006c35fd/5b39dfc694e354b4c1256bce004110b6?OpenDocument (elérve: 2019. 03. 04.)

Health 21 – the health for all policy for the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 1998. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/88590/EHFA5-E.pdf?ua=1 (elérve: 2019. 03. 04.)

A working tool on City health development planning - Concept, process, structure, and content. WHO Centre for Urban Health WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2001.

De Blasio A, Girán J. Szemléletváltás az egészségfejlesztési tervezésben: A helyi döntéshozatal egészség- és környezettudatos támogatása. Magyar Epidemiológia, 2006;(3)1: 41-46.

Twiss J et al. Community Gardens: Lessons Learned From California Healthy Cities and Communities. American Journal of Public Health. 2003;93(9):1435-1438. doi: 10.2105/AJPH.93.9.1435

City Health Plan 2016-2020. Pune, 2016. https://www.savethechildren.in/sci-in/files/ba/ba8bb6e7-1484-4fd9-8f0b-811021351c9e.pdf (elérve: 2019. 03. 18.)

Girán J, Östör A, Varga M. A városi egészségfejlesztési tervezés, mint a „lehetőségek ablakát” megnyitó eszköz – Székesfehérvár város példája; Egészségfejlesztés 2018;59(3):7-16., doi: 10.24365/ef.v59i3.307
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.479

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)