Cikkismertetés: Alkoholfogyasztás, és annak kapcsolata az impulzív viselkedéssel az egészséges OPRM1G allél hordozóinak körében [Article review: Alcohol consumption in healthy OPRM1G allele carriers and its association with impulsive behavior]

Varga Szabolcs

Összefoglaló


Az AUD és az impulzivitás genetikai háttérének vizsgálatával foglalkozik a bemutatott kutatás. Az RWTH Aachen Egyetem és a Mainzi Egyetem kutatói az OPRM1 A118G polimorfizmus és az alkoholfogyasztás, valamint az impulzív viselkedés előfordulása közötti kapcsolatot vizsgálták szociális ivók körében (n=214).
A vizsgálat eredményei megerősítik azokat az előzetes kutatási eredményeket, melyek szerint az OPRM1 118G allél hordozói körében nagyobb a hajlam az AUD kialakulására egy olyan, genetikailag meghatározott mechanizmus miatt, amely befolyásolja az alkoholfogyasztási szokásokat és az impulzív viselkedést.

Kulcsszavak


alkoholfogyasztás/genetika; impulzív viselkedés; fiatal felnőtt [alcohol drinking/genetics; impulsive behavior; young adult]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Pfeifer P, Sariyar M, Eggermann T, Zerres K, Vernaleken I, Tüscher O, Fehr C. Alcohol consumption in healthy OPRM1 allele carriers and its association with impulsive behavior. Alcohol Alcohol. 2015;50(4):379-384.

Whiteside, S. P., Lynam, D. R. (2001): The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30, 669–689.

Pikó B, Varga Sz, Thomas WA. A study of motives for tobacco and alcohol use among high school students in Hungary. J Community Health, 40(4), 744–749.

Diószegi J, Fiatal S, Tóth R, Moravcsik-Kornyicki Á, Kósa Z, Sándor J, McKee M, Ádány R. Distribution Characteristics and Combined Effect of Polymorphisms Affecting Alcohol Consumption Behaviour in the Hungarian General and Roma Populations. Alcohol Alcohol. 2017 Jan;52(1):104-111.




DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)