Az egészségvédelmi feladatok színtéralapú megközelítése [The setting-based approaches of health promotion activities]

Juhász Gábor

Összefoglaló


Színtérnek nevezhető a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó hely vagy társadalmi közeg, amelyben a környezeti, szervezeti és személyes tényezők az egészségre és a jóllétre hatást gyakorolnak. A színtér-megközelítésű egészségfejlesztés előnye, hogy az emberek jóllétét elősegíteni kívánó minden szakmai szándék a színterek keretei között megjelenhet, és egyazon folyamat részeként járulhat hozzá az életminőség javításához. Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) a színtéralapú megközelítést először az „Egészséges Városok” (Healthy Cities) program kezdeményezésekor használta. A tapasztalatokat felhasználva ezt követően további színtereken is szerveződtek egészségfejlesztési tevékenységek. Az elmúlt három évtized tapasztalatai igazolták, hogy az egészségvédelmi feladatok színtéralapú szervezése integratív és multiszektorális együttműködést biztosító megoldást jelenthet számos színtér esetében.

Setting for health is a place or social context in which people engage in daily activities in which environmental, organizational and personal factors interact to affect health and wellbeing. The advantage of setting-based health promotion is that any professional initiatives to support people's health and well-being can appear as part of the same process. The Healthy Cities program was the first initiative where the World Health Organization has introduced the setting approach. Based on its experiences, health promotion activities were appeared in several different settings as well. The lessons learned from the past three decades have shown that setting-based approach can result in integrative and multisectoral collaboration in many settings.

Kulcsszavak


színtér-megközelítés; közösségfejlesztés; egészségfejlesztés; színtérprogramok [setting approach; community development; health promotion; setting programmes]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Vercseg I. Legalább ennyit a közösségfejlesztésről. Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez, Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan5.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan4.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Dooris M. Health promoting settings: future directions. Promotion & Education, 2006; 13, pp. 4-6. doi: 10.1177/10253823060130010101

Health Promotion Glossary, World Health Organization, Geneva, 1998. https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Global Strategy for Health for All by the Year 2000. World Health Organization, Geneva, 1981 https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/6967/WPR_RC032_GlobalStrategy_1981_en.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Ottawai Egészségfejlesztési Charta. In: Az egészségfejlesztés Alapelvei. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan1.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Dooris M, Newton W, Newton J. Theorizing healthy settings: a critical discussion with reference to Healthy Universities. Scandinavian Journal of Public Health, 2014; 42(Suppl 15): 7–16. doi: 10.1177/1403494814544495

Sundsvalli nyilatkozat az egészséget támogató környezetről. In: Az egészségfejlesztés Alapelvei. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan1.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Dzsakartai nyilatkozat - Egészségmegőrzés a XXI. században. In: Az egészségfejlesztés Alapelvei. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://regi.oefi.hu/modszertan1.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Health 21: an introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/88590/EHFA5-E.pdf?ua=1 (elérve: 2019. 03. 06.)

Shanghai Declaration on promoting health in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Shanghai, 2016. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration.pdf?ua=1 (elérve: 2019. 03. 06.)

World Health Organization. What is a healthy city. n. d. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-healthy-city (elérve: 2019. 03. 06.)

Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége. www.hahc.hu (elérve: 2019. 03. 06.)

The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services: Integrating health promotion into hospitals and health services Concept, framework and organization, WHO Regional Office for Europe Copenhagen, 2007. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99801/E90777.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Az Egészségmegőrző Kórházak Nemzeti Hálózatának webolda https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/medicina-1B567/fontos-intezmenyek-szervezetek-egyesuletek-1BA07/egeszsegmegorzo-korhazak-nemzeti-halozata-1BA41/ (elérve: 2019. 03. 06.)

World Health Organization. What is a Health Promoting School? n. d. https://www.who.int/health-promoting-schools/overview/en/ (elérve: 2019. 03. 06.)

Egészségesebb Iskolák Magyarországi Egyesülete. https://ogk.hu/intezetunkrol/sajto/sajtokozlemenyek/2018/20180724-dr-somhegyi-annamaria-a-who-koordinatora/ (elérve: 2019. 03. 06.)

Enggist S. et al (szerk) Prisons and Health. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 2014. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf (elérve: 2019. 03. 06.)

Girán J, De Blasio A. A színtér-megközelítés érvényesülése az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja megvalósítása során. Magyar Epidemiológia 2012; 9:(2) pp. 111-118.

Healthy Workplaces: a model for action For employers, workers, policy-makers and practitioners. WHO Press, World Health Organization, Geneva, 2010. https://www.who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model_action.pdf (elérve. 2019. 06. 18)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.482

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)