A tervezett települési egészségvédelmi és egészségfejlesztési tevékenység egy víziója [A vision of planned actions for community health protection and promotion]

Girán János

Összefoglaló


Az egészségterv kidolgozása és végrehajtása az egészségvédelem és az egészségfejlesztés terén megnyilvánuló tervezett cselekvés szándékát jól reprezentálja. Az egészségtervezés elnevezés alatt azonban számos megközelítés, módszer és eljárás alkalmazása történik. Ugyanakkor az azonos elnevezés a szakmai tartalom azonos minőségére nem biztosít garanciát. Szükséges tehát az egészségtervezés egységes alapokra helyezése. Az azonos egészségtervezési szakmai standardok biztosításához az ágazati szakminisztérium által létrehozott vagy kijelölt szervezet közreműködése szükséges. Ezáltal az egységes szakmai alap garantálható lehet, és így az egészséghez való jog mindenki számára egyaránt érvényesülhet.
Summary: Developing and implementing a health plan is a proper demonstration of the intended actions in the field of health protection and health promotion. However, under the name ‘health planning’, there are many different approaches, methods, and procedures available. Even though the identical name does not guarantee the same quality of professional content. Therefore, health planning should be placed on a standard professional basis. To ensure the same professional standards of health planning, the involvement of an organiza-tion established or appointed by the sectoral ministry is required. By doing so, a standard professional base can be guaranteed and the right to health can apply to everyone.

Kulcsszavak


tervezett települési egészségvédelem és egészségfejlesztés; vízió [planned health prevention and promotion actions on settlements; vision]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


/2004. (X. 20.) Kormányrendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

A stratégiai zajtérképek készítését jelenleg az Agrárminisztérium, mint ágazati minisztérium által kijelölt szakmai szervezet, a Minisztérium kizárólagos tulajdonában lévő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. végzi. http://www.hermanottointezet.hu (elérve: 2019. 06.06)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.485

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)