Részvétel a közösség által támogatott mezőgazdaságban: a társas támogatás szerepe [The Role of Social Support in the Participation of Community Supported Agriculture]

Birtalan Ilona Liliána, Kis Bernadett, Rácz József, Bárdos György

Összefoglaló


A friss biotermények termelőktől való közvetlen beszerzése mára egyre közkedveltebb alternatívája a konvencionális termelésből származó, áruházi polcokról levehető zöldség-gyümölcsöknek. E közvetlen kapcsolódások egyik gazdaságilag jól körülhatárolható formája a közösség által támogatott mezőgazdaság (angol elnevezése Community Supported Agriculture, rövidítése CSA), melyet mára a nemzetközi szakirodalom az egészségmagatartási intervenciók lehetséges eszközei között taglal. Hazai kvalitatív feltáró kutatásunk során 35 félig-strukturált interjút készítettünk CSA tagokkal. Az adatokat tematikus analízissel dolgoztuk fel. Kutatásunk eredményeként a résztvevő tagok élettársi/házastársi viszonylatában háromféle társas támogatási mintázatot tártunk fel. A CSA tagság újradefiniálhatja az egyéni/családi fogyasztási mintázat jellegzetességeit (pl. menütervezés, tárolás, szociális események), és a feltárt társas támogatás működésbeli jellegzetességei hatással vannak a tagság fenntartására, hosszára. Amennyiben a CSA tagok teljesebb tájékoztatást kapnak ezen életmód sajátosságairól, a részvétel fenntartásához hozzájáruló folyamatok jellegzetességeiről, az növeli annak valószínűségét, hogy a CSA tag fenn tudja tartani elköteleződését.

Kulcsszavak


egészségfejlesztés, közösség által támogatott mezőgazdaság, életmód, fogyasztási mintázat, HAPA-modell, társas támogatás [health promotion; community supported agriculture; lifestyle; consumption patterns; HAPA-model; social support]atás

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Neulinger Á, Radó M. Családi életciklusok szerint eltérő fogyasztási minták elemzése. Közgazdasági Szle. 2015;LXII:415–437.

Neulinger A, Simon J. Food consumption patterns and healthy eating across the household life cycle in Hungary: Food consumption patterns and healthy eating. Int J Consum Stud. 2011 Sep;35(5):538–44.

Opitz I, Specht K, Piorr A, Siebert R, Zasada I. Effects of consumer-producer interactions in alternative food networks on consumers’ learning about food and agriculture. Morav Geogr Rep. 2017 Jan 1;25(3):181–91.

Wharton CM, Hughner RS, MacMillan L, Dumitrescu C. Community Supported Agriculture Programs: A Novel Venue for Theory-Based Health Behavior Change Interventions. Ecol Food Nutr. 2015 May 4;54(3):280–301.

Birtalan IL, Pénzes M, Rácz J, Bárdos G. Szülői fogyasztás – gyermeki tanulás. In: Fehérvári A, Széll K, Misley H, editors. Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : Absztrakt kötet : XVIII Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, Magyarország: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; 2018.

Euromonitor. Key Health and Wellness Trends for 2017 [Internet]. 2017 [cited 2018 Mar 9]. Available from: https://blog.euromonitor.com/2017/02/key-health-wellness-trends-2017.html

Gagliardi N. Consumers Want Healthy Foods--And Will Pay More For Them [Internet]. Forbes. 2015 [cited 2018 Mar 9]. Available from: https://www.forbes.com/sites/nancygagliardi/2015/02/18/consumers-want-healthy-foods-and-will-pay-more-for-them/

Tudatos Vásárló Piaci Jelentés 2014-2016 [Internet]. Budapest: Tudatos Vásárlók Egyesülete; 2017 prilis. Report No.: ISBN 978-963-88509-7-3. Available from: www.tudatosvasarlo.hu/piaci-jelentes

Hofer M. Bioélelmiszerek Fogyasztásának Tendenciája Magyarországon [Doktori értekezés]. [Győr]: Széchenyi István Egyetem; 2009.

Jarosz L. The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas. J Rural Stud. 2008 Jul;24(3):231–44.

European CSA Research Group. Overview of Community Supported Agriculture in Europe. In 2015 [cited 2018 May 3]. Available from: https://urgenci.net/new-report-european-csa-overview-released-by-the-european-csa-research-group/

Goodman D, Goodman MK. Alternative Food Networks. In: Kitchin R, Thrift N, editors. International Encyclopedia of Human Geography [Internet]. Oxford: Elsevier; 2009 [cited 2018 Jun 24]. p. 208–20. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080449104008890

Low SA, Adalja A, Beaulieu E, Key N, Martinez S, Melton A, et al. Trends in U.S. Local and Regional Food Systems: A Report to Congress. 2015 Jan p. 92. (U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service). Report No.: AP-068.

Tudatos Vásárlók Egyesülete. Működő közösségi gazdaságok, dobozrendszerek és bevásárlóközösségek [Internet]. 2019 [cited 2019 Jul 21]. Available from: https://tudatosvasarlo.hu/cikk/mukodo-kozossegi-mezogazdasagi-csoportok-bevasarlokozossegek

Cohen JN, Gearhart S, Garland E. Community Supported Agriculture: A Commitment to a Healthier Diet. J Hunger Environ Nutr. 2012 Jan;7(1):20–37.

Allen JE, Rossi J, Woods TA, Davis AF. Do Community Supported Agriculture programmes encourage change to food lifestyle behaviours and health outcomes? New evidence from shareholders. Int J Agric Sustain. 2017 Jan 2;15(1):70–82.

MacMillan Uribe AL, Winham DM, Wharton CM. Community supported agriculture membership in Arizona. An exploratory study of food and sustainability behaviours. Appetite. 2012 Oct;59(2):431–6.

Rossi J, Woods T, Allen J. Impacts of a Community Supported Agriculture (CSA) Voucher Program on Food Lifestyle Behaviors: Evidence from an Employer-Sponsored Pilot Program. Sustainability. 2017 Aug 30;9(9):1543.

Cone C, Myhre A. Community-supported agriculture: A sustainable alternative to industrial agriculture? Hum Organ. 2000;59(2):187–197.

Hayden J, Buck D. Doing community supported agriculture: Tactile space, affect and effects of membership. Geoforum. 2012 Mar;43(2):332–41.

Vasquez A, Sherwood NE, Larson N, Story M. Community-Supported Agriculture as a Dietary and Health Improvement Strategy: A Narrative Review. J Acad Nutr Diet. 2017 Jan;117(1):83–94.

Zepeda L, Reznickova A, Russell WS. CSA membership and psychological needs fulfillment: an application of self-determination theory. Agric Hum Values. 2013 Dec;30(4):605–14.

Goland C. Community supported agriculture, food consumption patterns, and member commitment. Cult Agric Food Environ. 2002;24(1):14–25.

Lang KB. Expanding Our Understanding of Community Supported Agriculture (CSA): An Examination of Member Satisfaction. J Sustain Agric. 2005 Aug 2;26(2):61–79.

Tegtmeier EM, Duffy M. Community supported agriculture (CSA) in the Midwest United States: A regional characterization. Leopold Cent Pubs Pap. 2005;151.

Russell WS, Zepeda L. The adaptive consumer: shifting attitudes, behavior change and CSA membership renewal. Renew Agric Food Syst. 2008 Jun;23(02):136–48.

Cooley JP, Lass DA. Consumer Benefits from Community Supported Agriculture Membership. Rev Agric Econ. 1998;20(1):227.

Pole A, Gray M. Farming alone? What’s up with the “C” in community supported agriculture. Agric Hum Values. 2013 Mar;30(1):85–100.

Schnell SM. Food with a Farmer’s Face: Community-Supported Agriculture in the United States. Geogr Rev. 2007;97(4):550–564.

Zepeda L, Li J. Who buys local food? J Food Distrib Res. 2006;37(3):1–11.

Kane DJ, Lohr L. Maximizing shareholder retention in Southern CSAs. Portland: Organic Farming Research Foundation; 1997.

Lang KB. The Changing Face of Community-Supported Agriculture. Cult Agric. 2010 Jun 22;32(1):17–26.

Strohlic R, Crispin S. Community Supported Agriculture in California, Oregon and Washington: Challenges and Opportunities.” California Institute for Rural Studies. [Internet]. California Institute for Rural Studies.; 2004 [cited 2019 Oct 20]. Available from: http://www.cirsinc.org/publications/category/9-food-systems.

White MJ, Jilcott Pitts SB, McGuirt JT, Hanson KL, Morgan EH, Kolodinsky J, et al. The perceived influence of cost-offset community-supported agriculture on food access among low-income families. Public Health Nutr. 2018 Oct;21(15):2866–74.

Teleki S, Tiringer I. Az egészségmagatartás változásának szociális-kognitív folyamatmodellje (HAPA-modell). Mentálhig És Pszichoszomatika. 2017 Mar;18(1):1–29.

Schwarzer R. Health Self-Regulation, Motivational and Volitional Aspects of. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences [Internet]. Elsevier; 2015 [cited 2018 Jul 1]. p. 710–5. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780080970868260315

Bandura A. Health promotion by social cognitive means. Health Educ Behav. 2004;31(2):143–64.

Sutton J, Austin Z. Qualitative Research: Data Collection, Analysis, and Management. Can J Hosp Pharm. 2015 Jun;68(3):226–31.

Terry G, Hayfield N, Clarke V, Braun V. Thematic analysis. In: Willig C, Rogers WS, editors. The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: SAGE Publications; 2017. p. 17–36.

Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006 Jan;3(2):77–101.

Just DR, Heiman A, Zilberman D. The interaction of religion and family members’ influence on food decisions. Food Qual Prefer. 2007 Jul;18(5):786–94.

Poelman AAM, Delahunty CM, de Graaf C. Vegetable preparation practices for 5–6 years old Australian children as reported by their parents; relationships with liking and consumption. Food Qual Prefer. 2015 Jun;42:20–6.

Cong LC, Olsen SO, Tuu HH. The roles of ambivalence, preference conflict and family identity: A study of food choice among Vietnamese consumers. Food Qual Prefer. 2013 Apr;28(1):92–100.

Benkő Z, Tarkó K, Erdei K, Lippai L. Hagyomány és modernitás a “Visegrádi négyek” családjainak életmódjában; Táplálkozási szokások. In: Tóth S, editor. Tudományos és művészeti műhelymunkák. Szeged, Magyarország: SZTE JGYPK, Garamond 2000; 2009. p. 410–4.

Feagan R, Henderson A. Devon Acres CSA: local struggles in a global food system. Agric Hum Values. 2009 Sep;26(3):203–17.

Cox R, Holloway L, Venn L, Dowler L, Hein JR, Kneafsey M, et al. Common ground? Motivations for participation in a community-supported agriculture scheme. Local Environ. 2008 Apr;13(3):203–18.

Shi Y, Cheng C, Lei P, Wen T, Merrifield C. Safe food, green food, good food: Chinese Community Supported Agriculture and the rising middle class. Int J Agric Sustain. 2011 Nov;9(4):551–8.

Kis B. Community-supported agriculture from the perspective of health and leisure. Ann Leis Res. 2014 Jul 3;17(3):281–95.

Lippai L. A fizikális aktivitást elősegítő szokások kialakításának transzteoretikus megközelítése. In: Lippai L, editor. Testmozgásfókuszú egészségnevelést megvalósító kortárscsoportok kialakításának módszertani ismeretei. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem; 2018. p. 42–50.

Birtalan IL, Rácz J, Bárdos G. The Practice of Eating Together. In Napoles; 2019. p. 91.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.499

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)