Cikkismertetés: Digitális Egészségműveltség-mérő Eszköz fejlesztése [Article review: Development of the Digital Health Literacy Instrument]

Varga Szabolcs

Összefoglaló


Az egészségügyi ellátás digitalizálódásával egyre több, ehhez kapcsolódó internet alapú applikáció jelent meg az elmúlt években. Így az egészségügyi szolgáltatások megfelelő használatához kompetenciák széles köre vált szükségessé. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök, melyek a digitális egészségműveltség szintjét mérik, az információszerzésre (Egészség 1.0 képességek) fókuszálnak, figyelmen kívül hagyva a hálózati interaktivitáshoz kapcsolódó képességeket (Egészség 2.0). A cikk szerzői kidolgoztak egy új skálát, mely alkalmas az Egészség 1.0 és Egészség 2.0 kompetenciák teljes körének mérésére (DHLI). A szerzők az eredmények alapján azt a konklúziót vonták le, hogy az eszköz alkalmas a digitális egészségműveltség több szempontú és átfogó mérésére. A jövőbeni kutatásoknak érdemes használniuk, és vizsgálniuk a Digital Health Literacy Instrument megbízhatóságát és alkalmazhatóságát magyarországi mintavételekben a digitális egészségműveltség mérésére.

Kulcsszavak


digitális egészségműveltség készségek; eHealth műveltség; mérés; validitás; teljesítményalapú mérőeszköz

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


van der Vaart R, Drossaert C. Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills. J Med Internet Res. 2017 Jan; 19(1): e27. DOI: 10.2196/jmir.6709
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i4.501

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)