Cikkismertetés: Hasznos a jó szomszédi viszony? [Article review: Is it useful to have a good relationship with the neighbours?]

Prievara Katalin Dóra

Összefoglaló


Számos kutatás vizsgálta már az egészség és a társadalomban betöltött hely közötti kapcsolatot, melyek alapján ismert, hogy a kedvezőtlenebb társadalmi helyzetű emberek általában rosszabb egészségi állapottal rendelkeznek, magasabb köreikben a különféle betegségek megjelenésének a kockázata és a várható élettartamuk alacsonyabb, mint a magasabb társadalmi státuszú személyeké. Az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló erőfeszítések ellenére azonban az egészség területén az osztályok közötti különbségek tovább szélesednek.
A tanulmány célkitűzése a jövedelem és az egészség kapcsolatának vizsgálata volt, illetve annak elem-zése, hogy milyen moderáló erővel bír minderre a szociális hálózat egy speciális altípusa, a szomszédsági kapcsolatok.

Kulcsszavak


egészséggel összefüggő életminőség; jövedelem; grádiens; szociális hálózatban töltött idő [health-related quality of life; income; gradient; social networking time]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg


DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)