A felnőtt lakosság dohányzási szokásai Nyíregyházán [Smoking habits among adult population in Nyíregyháza]

Rákóczi Ildikó, Sárváry Attila, Gyulai Anikó, Takács Péter, Jávorné Erdei Renáta

Összefoglaló


Összefoglaló:
Bevezetés: Világmértékben a dohányzás évente közel 6 millió ember haláláért felelős, ezen belül 600 ezer fő azoknak a száma, akik másodlagos dohányfüst-expozíciót (second-hand smoke, SHS) szenvedtek el. A Tobacco Atlas 2018-as számában megjelent jelentés alapján a 15 éves vagy annál idősebb személyek közül világszerte 942 millió férfi és 175 millió nő dohányzott napi rendszerességgel. Magyarországon a dohányzás népegészségügyi és egyben nemzet-gazdasági kihívást is jelent. Komoly kockázati tényező a különböző daganatos és krónikus megbetegedések kialakulásának szempontjából; a dohányzás következtében kialakuló betegségek adják a második vezető halálokot. Jelen tanulmányunk célja a Nyíregyháza város életminősége – Háztartáspanel kutatás 2018-as adatbázisára támaszkodva bemutatni a város felnőtt lakosságának dohányzási szokásait.
Módszertan: Az adatfelvétel a 2017/2018-as évben történt, az állandó nyíregyházi lakcímmel rendelkező, 18. életévüket betöltött lakosok körében.
Eredmények: A felmérésben résztvevő, Nyíregyházán élő felnőtt lakosság 26,2%-a rendszeresen dohányzik. Korcsoportos bontásban vizsgálva kitűnik, hogy a rendszeres dohányzók zömét döntően a fiatal és középkorú felnőttek, 18–34 (35,2%) és a 35–64 évesek (24,9%) képezik. A 65 éves vagy ennél idősebb korosztályban alacsonyabb a dohányzók aránya (19,2%). A környezeti dohányfüst káros hatásai által sújtottak aránya szintén a 18–34 éves korosztályban a legmagasabb, e csoport válaszadóinak 7,9%-a naponta több mint 5 órát tölt „passzív dohányos” környezetben. Ezen tanulmány alapadatai szerint az alacsonyabb iskolai végzettség és munkanélküliség nem bizonyult veszélyeztető tényezőnek a dohányzás szempontjából.
Következtetések: Céljaink elérésére – a lakosság egészségi állapotának javítására – az alapellátás prevenciós szolgáltatásainak bővítése kedvező hatással lesz. Az egészségfejlesztési programok közül a legjelentősebb változás a dohányzásról leszokni szándékozók támogatásától várható. A vonatkozó egészségügyi szakmai irányelv valamennyi egészségügyi dolgozó számára ajánlásokat fogalmaz meg. Ennek egyik igen fontos eleme a leszokás támogatás gyakorlatának oktatása és fejlesztési lehetőségeinek beillesztése a szakdolgozói képzésekbe.

[Summary:
Introduction: Smoking is responsible for almost 6 million deaths every year worldwide, among which 600,000 individuals had been exposed to SHS (second-hand smoke). According to the report of the Tobacco Atlas, 942 million males, 175 million females (>15yr) smoked on a daily basis in 2018. In Hungary, tobacco use is a public health and a national economic challenge also. It is a high-risk factor in the pathogenesis of oncological and chronic diseases. Smoking-related diseases are the second leading cause of deaths in the country. The aim of this study is to represent the population’s (>18yr) smoking habits in Nyíregyháza, based on the data from the research called “ Quality of life of Nyíregyháza – Household Panel”.
Methods: The survey was conducted in 2017/2018 among residents of Nyíregyháza who were 18 years of age or over.
Results: 26% of the adult population in Nyíregyháza, represented in the research, is considered regular smoker. Distribution by age groups shows that young and middle aged adults represent the majority of smokers (18-34: 35,2%, 34-64: 24,9%). People over the age of 65 are less likely to smoke (19,2%). The age group of 18-34 is also the most likely to be exposed to secondhand smoke, 7,9% of respondents of this group spend over 5 hours per day in a passive smoker environment. Based on this study we can not conclude that academic background or unemployment are risk factors in terms of smoking.
Conclusion: The development of the primary care’s preventive services will have a positive effect on the health status of Nyíregyháza’s population. Smoking cessation programs are expected to result in the most significant change, even more so than other health development programs. The relevant health professional guidelines make recommendations for all health workers. In order to achieve the desired outcome, the skills and competencies, required by these plans of actions, need to be embedded in the education of public health professionals.

Kulcsszavak


dohányzási szokások; dohányzásról való leszokás; kockázati csoportok; Nyíregyháza [smoking habits; smoking cessation; risk groups; Nyíregyháza]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


World Health Organization. Report on the global tobaccoepidemic, Enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship 2013; 16. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85380/9789241505871_eng.pdf;jsessio-nid=BCF3C6DF10103AF14B14FBC72B06F437?sequence=1 (Elérve: 2019. 09. 02.)

Drope J, Schluger N, Cahn Z, Drope J, Hamill S, Islami F, Liber A, Nargis N, Stoklosa M. The Tobacco Atlas. 6th ed. 2018. Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies. https://tobaccoatlas.org/ (Elérve: 2019. 11. 12.)

Special Eurobarometer 429. Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes European Commission, Brussels, 2015. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_429_en.pdf (Elérve: 2019. 11. 12. )

Flash Eurobarometer 253 Survey on Tobacco. Analytical report. European Commission, Brussels 2009. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_253_en.pdf (Elérve: 2019. 11. 12.)

Pénzes M, Balázs P. Dohányzásellenes intézkedések hatékonyságának megítélése serdülők körében. Egészségtudomány. 2013; 57(1): 57-74. http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2013-1/2013-1.pdf (Elérve: 2019. 11. 14.)

Varsányi P. (szerk.): Egészségjelentés 2016: Információk a népegészségügyi beavatkozások célterületeinek azonosításához a nem fertőző betegségek és az egészségmagatartási mutatók elemzése alapján. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2017. https://konyvtar.aeek.hu/cgi-bin/egyszeru4.exe?a1=0&a2=0&a3=1&a4=10&a5=M&a6=e251 (Elérve: 2019. 12. 10.)

Rákóczi I, Fogarasi-Grenczer A, Balázs P. A várandósság alatt dohányzó nők szocio-ökonómiai hátterének jelentősége a leszokás támogatásában. Védőnő. 2014; 24(4): 28-31.

Demjén T, Kiss J, Formanek-Balku E. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérésének 2016. évi hazai megvalósításáról. Zárótanulmány, Budapest 2016. október. https://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/01_GYTS_2016_osszefoglalo_tanulmany.pdf (Elérve: 2019. 11. 14.)

Paulik E. Social determinants of smoking and quitting in Hungary. In: Increasing Capacity for Tobacco Research in Hungary 2008-2013. Institute for History of Hungarian Sciences, Budapest, 2013; 39-60. https://mafiadoc.com/increasing-capacity-for-tobacco-research-in_5c58bb7b097c47a4388b45d0.html (Elérve: 2019. 12. 10.)

Bodrogi J. Economic impact of tobacco smoking. In: Increasing Capacity for Tobacco Research in Hungary 2008-2013. Budapest, Institute for History of Hungarian Sciences Budapest, 2013; 185-214. https://mafiadoc.com/increasing-capacity-for-tobacco-research-in_5c58bb7b097c47a4388b45d0.html (Elérve: 2019. 12. 10.)

évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100041.TV (Elérve: 2019. 09. 15.)

Központi Statisztikai Hivatal. Európai lakossági egészségfelmérés, 2014. Statisztikai Tükör 2015/29., https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf (Elérve: 2019. 12. 10.)

Paulik E, Lukács A, Rogers, T, Easterling D, et al. Dohányzási szokások és dohányzással kapcsolatos ismeretek a roma népesség körében. Népegészségügy 2012; 90 4. 246-252.

Balku E, Varsányi P. Dohányzás okozta megbetegedés és halálozás. In: Demjén T. (szerk.) Dohányzás visszaszorítása 2016. Dohányzás Fókuszpont, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet. Budapest, 2016

Kovács G, Manchin R. A passzív dohányzás hatása az egészségre. In: Dohányzás vagy egészséges életmód? Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest 2006; 161-162.

Hrubá D, Šikolová V. Co je „third-hand smoke“?. General Practitioner/Prakticky Lekar [serial online]. April 2014;94(4):190-194. https://www.prolekare.cz/en/journals/general-practitioner/2014-4/what-is-third-hand-smoke-49738 (Elérve: 2019. 12. 10.)

Ferrante G, Simoni M, Cibella F, Ferrara F, Liotta G, Malizia V, Corsello G, Viegi G, La Grutta S. Third-hand smoke exposure and health hazards in children. Monaldi Arch For Chest Dis. 2013;79(1):38-43. doi: 10.4081/monaldi.2013.108

Sleiman M, Gundel LA, Pankow JF, Jacob P 3rd, Singer BC, Destaillats H. Formation of carcinogens indoors by surface-mediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential thirdhand smoke hazards. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(15):6576-81. doi: 10.1073/pnas.0912820107 19 Jacob P 3rd, Benowitz NL, Destaillats H, et al. Thirdhand Smoke: New Evidence, Challenges, and Future Directions. Chem Res Toxicol. 2017;30 (1):270–294. doi: 10.1021/acs.chemrestox.6b00343

Cselkó Zs, Pénzes M. Az elektronikus cigarettáról meglévő ismeretek összefoglalása. Orv Hetil., 2016; 157(25), 979–986. doi: 10.1556/650.2016.30469

Jávorné Erdei R, Takács P. Szubjektív egészségi állapot és annak változásai Nyíregyházán. Acta MedSoc 2018; 9. 26. (3-15) doi: 10.19055/ams.2018.9/27/7

WHO Framework Convention on Tobacco Control. WHO, 2003. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessio-nid=080A4AB27FBECE428A234CA7E3FAF6D1?sequence=1 (Elérve 2019. 12. 09.)

WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking. WHO, 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/156262/1/9789241564922_eng.pdf?ua=1 (Elérve: 2019. 12. 10.)

McCrabb S, Balogh Z, Baker AL, et al. Development of an online smoking cessation program for use in hospital and following discharge: smoke-free recovery. BMJ Innovations. 2017;3:115-122. doi: 10.1136/bmjinnov-2016-000126

WHO Regional Office for Europe. European Tobacco use. Trends Report 2019. WHO, 2019. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/402777/Tobacco-Trends-Report-ENG-WEB.pdf?ua=1 (Elérve: 2019. 12. 10.)

Cselkó Zs, Kovács G. Dohányzási szokások Magyarországon: az utóbbi évtized felméréseinek elemzése. Orv Hetil., 2013; 154 (37): 1454-1468. doi: 10.1556/OH.2013.29694

Paulik E, Rogers T, Easterling D, Nagymajtényi l. A dohányzással kapcsolatos ismeretek és attitűdök egyenlőtlenségei Magyarországon. Egészségtudomány, 2012; 56 (3): 8-24 http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2012-3/2012-3.pdf (Elérve: 2019. 12. 10.)

WHO global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/156262/1/9789241564922_eng.pdf?ua=1 (Elérés: 2019. 10. 12.)

Pénzes M, Foley LK, Balázs P, Urbán R. Patterns Of Alternative Tobacco Product Experimentation Among Ever Smoker Adolescents. Cent Eur J Public Health 2019; 27 (1): 3–9. doi: 10.21101/cejph.a5364 (Elérés: 2019. 12. 10.)

Zhuang YL, Gamst AC, Cummins SE, Wolfson T, Zhu SH. Comparison of smoking cessation between education groups: findings from 2 US National Surveys over 2 decades. Am J Public Health. 2015;105(2): 373-9. doi: 10.2105/AJPH.2014.302222

Ward KD. Tobacco intervention research in low- and middle-income countries: lessons learned and future directions. J Smok Cessat. 2016; 11(2): 61–64. doi: 10.1017/jsc.2016.6

Urbán R. Lehetnek-e az elvárások a dohányzás prevenció célpontjai? A dohányzással kapcsolatos elvárások szerepe a serdülőkori dohányzásban. Egészségtudomány, 2011; 55(2): 105. http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2011-2/2011-2.pdf (Elérve: 2019. 12. 09.)

Balázs P, Fogarasi-Grenczer A, Rákóczi I, Kristie LF. A koraszülés epidemiológiája Északkelet-Magyarországon. Gyermekgyógyászat 2015; 66(3): 166-172.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a dohányzásról való leszokás támogatásáról. 2019. EüK. 2. szám EMMI szakmai irányelv 1. https://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2837/fajlok/EMMI_szakmai_iranyelve_dohanyzasrol.pdf (Elérve: 2019. 12. 09.)

Cselkó Zs, Pataki E, Fényes M, Várfalvi M, Rákóczi I, Vecsernyés E, Forgó A, Csányi P. Smoking cessation training for health visitors in Hungary. Tob. Prev. Cessation 2019;5 (Supplement):A19 doi: 10.18332/tpc/105316

Várandósan már nemcsak maguknak ártanak. SZON, 2019. 07. 05. https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/varandosan-mar-nem-csak-maguknak-artanak-3172169/ (Elérve: 2019. 12. 10.)

Országosan 15, megyénkben 20 százaléka dohányzik a várandós kismamáknak. Frissmédia, 2019. 07. 05. https://frissmedia.hu/hir/orszagosan-15-megyenkben-20-szazaleka-dohanyzik-a-varandos-kismamaknak/11438 (Elérve: 2019. 12. 10.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.522

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)