A 2018-as Nyíregyháza város életminősége Háztartáspanel kutatás általános és EgészségPanel szakaszainak mintavételi jellemzői [Sampling characteristics of the Nyíregyháza Life Quality Panel Survey in general and with focus on the Health Questionnaire]

Takács Péter, Fábián Gergely, Jávorné Erdei Renáta

Összefoglaló


A Nyíregyháza Életminősége panelkutatás 2008 óta méri fel időről időre a városi lakosok életmi-nőség viszonyait. A publikáció elsődleges célja a vizsgálatok áttekintő bemutatása és a 2018. évi egészségügyi felmérési szakasz mintavételi leírása; az alapvető mintajellemzők összefoglalása. A leíró és elemző vizsgálatok összefoglalásaként elmondható, hogy a korábbi kutatási hullámokban tapasztaltak mutatkoztak 2018-ban is. A különválasztott egészségügyi felmérési szakasz lehetőséget adott a városi lakosság egészségi helyzetének igen részletes megismerésére.
Másodlagos célként a felmérési szakasz mintasúlyozási kérdései kerülnek tárgyalásra. A 2011-es népszámlálási adatokon (nem, kor, iskolai végzettség) alapuló összetett súlyozás több esetben is a – súlyozatlan mintában tapasztalható – nem szignifikáns különbségeket és független változókat szignifikánsnak és függőknek mutatja. A súlyozás várható módon kiemelt és láthatóvá tett egyes különbségeket, összefüggéseket. Ugyanakkor a válaszmegtagadások arányai óvatosságra intik a kutatókat – a szakmai értelmezések hangsúlyos szerepére hívják fel a figyelmet.
A bemutatott kutatási eredmények szorosan kapcsolódnak Nyíregyháza város Egészségtervének megalapozásához.

Kulcsszavak


Nyíregyháza; panelkutatás; egészségi felmérési szakasz [Nyíregyháza; household survey; health survey]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Fábián G, Huszti É, Hüse L, Takács P. Az életminőség Nyíregyházán – A nagymintás társadalomku-tatás első négy hulláma a megyeszékhelyen. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2018/3 p. 83-102.

Az ’European Community Household Panel’ (ECHP) kutatás weboldala. https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-community-household-panel (elérve: 2019.09.19)

Az ’European Union Statistics on Income and Living Conditions’ (EU-SILC) weboldala. https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions (elérve: 2019.09.19.)

A TÁRKI Magyar Háztartás Panel kutatás weboldala. https://www.tarki.hu/magyar-haztartas-panel-1992-1997 (elérve: 2019.09.19.)

Rahman T, Mittelhammer R C, Wandschneider P. Measuring the Quality of Life across Countries: A Sensitivity Analysis of Well-being Indices. Research Paper No. 2005/06. World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).

Hills P, Argyle M. The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being, In Personality and Individual Differences, Volume 33, Issue 7., 2002. 1073-1082, https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00213-6 (elérve: 20198.09.19.)

Európai Lakossági EgészségFelmérés (ELEF) magyar weblapja. http://www.ksh.hu/elef (elérve: 2019.09.19.)

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának honlapja, KEKKH. http://nyilvantarto.hu/hu/ (elérve: 2019.09.19.)

Papp-Zipernovszky O, Náfrádi L, Schulz P J, Csabai M. "So that each patient may comprehend": measuring health literacy in Hungary. Orvosi Hetilap; 157(23): 905-15. 2016.

Chew L D, Griffin J M, Partin M R, Noorbaloochi S, Grill J P, Snyder A. Validation of Screening Questions for Limited Health Literacy in a Large VA Outpatient Population, J Gen Intern Med. 23(5): 561–566. 2008.

Koltai J, Kun E. The practical measurement of health literacy in Hungary and international comparision. Orvosi Hetilap, 157 (50), 2002–2006. 2016. https://akademiai.com/doi/pdf /10.1556/650.2016.30563 (elérve: 2019.09.19.)

Weiss B D, Mays M Z, Martz W, Castro K M, DeWalt D A, Pignone M P. Quick Assessment of Literacy in Primary Care: The Newest Vital Sign. The Annals of Family Medicine, 3. 6. sz. 514–522. 2005.

Grajales C. Weighting: The statistical element essential in polling, Statisticsviews https://www.statisticsviews.com/details/feature/10713232/Weighting-The-statistical-element-essential-in-polling.html (elérve: 2019.09.19.)

Huszti É, Hüse L, Takács P, Fábián G. A „Nyíregyháza Életminősége 2018” vizsgálat és a kutatás módszertana. Acta Medicinae et Sociologica. -9 : 27 (2018), p. 7-18. -Acta Med. Sociol. - 2062-0284. DOI: :10.19055/ams.2018.9/27/2

Iván L. Az öregedés élettani és társadalmi jelenségei. Magyar Tudomány, 2002/4. http://www.matud.iif.hu/02apr/ivan.html (elérve: 2019.09.19.)

Módszertani segédletek a partnerközpontú működés kialakításához. Készítette: Magyar Gallup Intézet, Horváth&Dubecz Oktatási Tanácsadó Bt. Mintavételi eljárások, módszertani segédanyag. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/mintaveteli_eljarasok.doc (elérve: 2019.09.19.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.523

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)