A légszennyezés egészségkárosító hatásának közismertsége Magyaroszág északi-keleti részén [Public awareness of air pollution and health threats in the North-Eastern region of Hungary]

Juhászné Szalai Adrienn, Kiss-Tóth Emőke

Összefoglaló


Bevezetés: A tanulmány célja, hogy képet kapjunk a lakosság ismereteiről a levegőszennyezés hatására kialakuló egészségkárosodásról. A levegőszennyezés egyre nagyobb problémát jelent már Magyarországon is, ezért vizsgáltuk azt, hogy a lakosság milyen ismeretekkel rendelkezik a témában és mennyire gondolja komoly veszélynek levegőszennyezést.
Módszertan: Kérdőíves formában vizsgáltuk, hogy mennyire ismerik az emberek a légkör szennyező anyagait és azok egészségre gyakorolt hatását. Általában többszörös választást megengedő zárt vagy vegyes kérdéseket alkalmaztunk.
Eredmények: Az elvégzett felmérés alapján az emberek többsége tisztában van a levegőszennyező tényezőkkel és azok esetleges káros hatásával, azonban néhány területen előfordulnak kisebb hiányosságok a pontos háttértudásukban.
Következtetés: Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók ismereti elég sokrétűek, és ismerik a lehetséges veszélyeket és megoldási lehetőségeket, de ezek ellenére hasznos lenne egy ismeretterjesztő előadássorozat a témát érintően.

Kulcsszavak


levegőszennyezés; egészségtudatosság; egészségkárosító hatás [air pollution; health awareness; adverse health effect]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kampa M., Castanas E. Human health effects of air pollution. Environ. Poll. 2008, 151(2):362-367 doi:10.1016/j.envpol.2007.06.012

http://globalproblems.nyf.hu/a-levego/a-levegot-szennyezo-anyagok/2019.09.

https://www.who.int/phe/news/clean-air-for-health/en 2019.09.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 2019.09.

Anderson JO, Thundiyil JG, Stolbach A. Clearing the air: a review of the effects of particulate matter air pollution on human health. J Med Toxicol. 2012 (2):166-75. doi: 10.1007/s13181-011-0203-1.

Riediker M., Cascio W. E., Griggs T. R., Herbst M. C, Bomberg P. A., Neas B. L., et al. Particulate Matter Exposure in Cars Is Associated with Cardiovascular Effects in Healthy Young Men. Am J Resp Crit Care 2004, 169(8) 934-940. , https://doi.org/10.1164/rccm.200310-1463OC

Riediker M,. Devlin R. B, Griggs T. R, Herbst M. C, Bromberg P. A, Williams R W and Cascio W E. Cardiovascular effects in patrol officers are associated with fine particulate matter from brake wear and engine emissions. Part Fibre Toxicol. 2004, 1(2) , doi:10.1186/1743-8977-1-2

Tsai D-H., Amyai N, Marques-Vidal P, Wang J-L, Riediker M, Mooser V, et al. Effects of particulate matter on inflammatory markers in the general adult population. Part Fibre Toxicol. 2012, 9(24) http://www.particleandfibretoxicology.com/content/9/1/24

Uzu G, Sauvain J-J, Baeza-Squiban A, Riediker M, Sánchez Sandoval Hohl M, Val S et al. In vitro assessment of the pulmonary toxicity and gastric availability of lead-rich particles from a lead recycling plant. Environ. Sci. Technol. 2011. 45 (18) 7611-7950. https://doi.org/10.1021/es200374c

Anderson T R, Hawkins E and Jones P D. CO2, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s Earth System Models. Endeavour, 2016 40 (3) doi:10.1016/j.endeavour.2016.07.002

Ramanathan V, Feng Y. Air pollution, greenhouse gases and climate change: Global and regional perspectives. Atmos Environ. 2009, 43(1) 37-50. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.09.063

Strefler J, Luderer G, Kriegler E, Meinshausen M.: Can air pollutant controls change global warming? Environ Sci Pol. 2014, 41:33–43. doi: 10.1016/j.envsci.2014.04.009

Hajat S, Vardoulakis S, Heaviside C, Eggen B. Climate change effects on human health:projections of temperature-related mortality for the UK during the 2020s, 2050s and 2080s. J Epidemiol Community Health Published Online First: on February 3, 2014, doi:10.1136/jech-2013-202449

McMichael A. J. Globalization, Climate Change, and Human Health. N Engl J Med 2013, 368: 1335-43. doi: 10.1056/NEJMra1109341

Burns D A, Aherne J., Gay D. A., .Lehmann C.M..B. Acid rain and its environmental effects: Recent scientific advances. Atmospheric Environment, 2016, 146: 1-4. doi: 10.1016/j.atmosenv.2016.10.019.

Brusseau M.L, Matthias A.D., Comrie A.C., Musil S.A Atmospheric Pollution, In: Brusseau M L.,. Pepper I. L, Gerba Ch., editors.

Environmental and Pollution Science (Third Edition), Chapter 17, 2019, Pages 293-309, [cited 2019 Sept. 3]. Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814719-1.00017-3

https://www.who.int/phe/news/clean-air-for-health/en/ 2019.09.

Slovic A D, Aparecida de Oliveira M, Biehl J, and Ribeiro H. How Can Urban Policies Improve Air Quality and Help Mitigate Global Climate Change: a Systematic Mapping Review. J Urban Health. 2016 Feb; 93(1): 73–95. Published online 2015 Dec 23. doi:10.1007/s11524-015-0007-8

Sheweka S, Magdy N. The Living walls as an Approach for a Healthy Urban Environment. Energy Procedia 2011 6: 592–599.

doi:10.1016/j.egypro.2011.05.068

https://zeosz.hu/ 2019.09.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)