Komplex iskolai egészségfejlesztő program a COM-B modell tükrében [Introduction to a complex school-based health education program from the COM-B model’s perspective]

Eörsi Dániel, Árva Dorottya, Herczeg Vivien, Terebessy András

Összefoglaló


Összefoglaló: A biztonságos egészség-magatartásra való nevelés szempontjából a serdülőkor kiemelten fontos időszak. Jelen tanulmányban egy komplex, pedagógiai, ifjúságpszichológiai és orvos-szakmai szempontok mentén fejlesztett, kortársoktatáson alapuló iskolai egészségnevelő-programot mutatunk be a COM-B modell tükrében. A COM-B modell szerint a viselkedést (behaviour – B) befolyásoló tényezőket alapvetően három csoportba lehet rendezni, ezek a képesség (capability – C), a lehetőség (opportunity – O), és a motiváció (motivation – M). Programunk, a Balassagyarmati Egészségnevelő Program kiemelt hangsúlyt fektet a célcsoport tagjainak tudás-bővítésére (C), a pozitív egészségmagatartást előmozdító környezet megteremtésére (O) és jutalmazáson, valamint személyes interakciókon keresztül a motiváció mélyítésére (M).

Summary: Adolescence is a very important period in terms of education for safe health behaviour. The present study introduces a complex school-based health education program developed along pedagogical, youth-psychological and medical aspects, based on peer education, presented from the COM-B model’s perspective. According to the COM-B model,
the factors influencing behaviour (B) can be grouped into three categories basically: capacity (C), opportunity (O) and motivation (M). Our program, the Balassagyarmat Health Education Program puts a special emphasis on expanding the knowledge of the target-group members (C), developing an environment that promotes positive health behaviour (O) and deepening motivation (M) through rewarding and personal interactions.

Kulcsszavak


iskolai egészségnevelés; kortársoktatás; COM-B modell; gamifikáció; serdülőkor [school-based health education; peer education; COM-B model; gamification; adolescence]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Glouberman S, Millar J. Evolution of the determinants of health, health policy, and health information systems in Canada. American journal of public health. 2003;93(3):388-392.

Young VL, Cole A, Lecky DM, et al. A mixed-method evaluation of peer-education workshops for school-aged children to teach about antibiotics, microbes and hygiene. J Antimicrob Chemother. Jul 1 2017;72(7):2119-2126.

Ádány R. Megelőző orvostan és népegészségtan. 2011.

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9gnevel%C3%A9s. Letöltve: 2019.11.25.

Newby JM, Smith J, Uppal S, et al. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy Versus Psychoeducation Control for Illness Anxiety Disorder and Somatic Symptom Disorder: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Jan 2018;86(1).

Strange V, Forrest S, Oakley A. Peer-led sex education--characteristics of peer educators and their perceptions of the impact on them of participation in a peer education programme. Health Educ Res. Jun 2002;17(3):327-337.

Thomas RE, McLellan J, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database Syst Rev. Apr 30 2013(4):Cd001293.

Bretelle F, Shojai R, Brunet J, et al. Medical students as sexual health peer educators: who benefits more? BMC Med Educ. Aug 7 2014;14:162.

Layzer C, Rosapep L, Barr S. A peer education program: delivering highly reliable sexual health promotion messages in schools. J Adolesc Health. Mar 2014;54(3 Suppl):S70-77.

Swartz S, Deutsch C, Moolman B, et al. Ensuring an optimal environment for peer education in South African schools: Goals, systems, standards and policy options for effective learning. Afr J AIDS Res. Dec 2016;15(4):359-366.

Nagy B, Varga A, Kovács VA, et al. The Hungarian Aqua Promoting Programme in the Young (HAPPY) - A best practice, sustainable community-based intervention program in Hungary; 2015.

Vass Z, Molnár L, Boronyai Z, et al. Zöld Könyv - A Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések (T.E.S.I 2020) szakpolitikai stratégia helyzetelemző kiadványa; 2015.

Rácz J. Iskolai egészségmagatartást fejlesztő programok. Iskolakultúra. 1995;5(13-14):91-94.

Németh Á. Diákvédelmi programok: A DADA és az ELLEN-SZER programok tapasztalatai. Új Köznevelés. 2014;70. évfolyam(1–2. szám):38-39.

Lv XE, Chen HL, Zhang Q, et al. An Improved Bacterial-Foraging Optimization-Based Machine Learning Framework for Predicting the Severity of Somatization Disorder. Algorithms. Feb 2018;11(2).

Falus A. Bemutatkozik az EDUVITAL: egy hazai ifjúsági egészségtudatossági és -nevelési program. Egészségfejlesztés. 2018;1. szám(LIX. évfolyam):83-85.

Pénzes G, Bíró É. Egészségfejlesztő program középiskolások körében – Az alapállapot felmérés eredményei. Egészségfejlesztés. 2018;LIX. évfolyam(4. szám).

Somhegyi A. Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE): Jelen helyzet. Különleges bánásmód. 2016;II. évfolyam(4. szám):61-80.

Timol F, Vawda MY, Bhana A, et al. Addressing adolescents' risk

and protective factors related to risky behaviours: Findings from a school-based peer-education evaluation in the Western Cape. Sahara j. Dec 2016;13(1):197-207.

Ochieng BMN. Adolescent health promotion: The value of being a peer leader in a health education/ promotion peer education programme. Health Education Journal. 2003;62(1):61-72.

Turner G, Shepherd J. A method in search of a theory: peer education and health promotion. Health Educ Res. Apr 1999;14(2):235-247.

Bandura A, & National Inst of Mental Health. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall series in social learning theory. Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.; 1986.

McLeod SA. Bandura - social learning theory. https://www.simplypsychology.org/bandura.html; 2016.

Kirby DB, Laris BA, Rolleri LA. Sex and HIV education programs: their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. J Adolesc Health. Mar 2007;40(3):206-217.

Michie S, van Stralen MM, West R. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implement Sci. Apr 23 2011;6:42.

Járomi É, Vitrai J. Az iskolai egészségfejlesztés hazai és nemzetközi szemléletének bemutatása Egészségfejlesztés. 2017; LVIII. évfolyam(1. szám):36-48.

Vitrai J, Kimmel Z. Mennyire változtatható jogszabályokkal az egészségmagatartás? Mitől függ és hogyan változtatható az egészségmagatartás? I. rész. Egészségtudomány. 2015;LIX.(3):57-70.

Balku E, Berki J, Csizmadia P, et al. EGÉSZSÉGJELENTÉS 2015. Budapest: Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet; 2015.

Corr M, Murtagh E. 'No one ever asked us': a feasibility study assessing the co-creation of a physical activity programme with adolescent girls. Glob Health Promot. Jun 24 2019:1757975919853784.

Martin R, Murtagh E. Active Classrooms: A Cluster Randomized Controlled Trial Evaluating the Effects of a Movement Integration Intervention on the Physical Activity Levels of Primary School Children. J Phys Act Health. Apr 2017;14(4):290-300.

Taylor MJ, Arriscado D, Vlaev I, et al. Measuring perceived exercise capability and investigating its relationship with childhood obesity: a feasibility study. Int J Obes (Lond). Jan 2016;40(1):34-38.

Murtagh EM, Barnes AT, McMullen J, et al. Mothers and teenage daughters walking to health: using the behaviour change wheel to develop an intervention to improve adolescent girls' physical activity. Public Health. May 2018;158:37-46.

Rohde A, Duensing A, Dawczynski C, et al. An App to Improve Eating Habits of Adolescents and Young Adults (Challenge to Go): Systematic Development of a Theory-Based and Target Group-Adapted Mobile App Intervention. JMIR Mhealth Uhealth. Aug 12 2019;7(8):e11575.

https://stats.oecd.org/; Letöltve: 2019.11.11.

Szőnyi G. A pszichoterápia tankönyve; 2015.

Prievara T. A 21. századi tanár. Egy pedagógiai szemléletváltás személyes története. Neteducatio Kft. Modern Pedagógus Sorozat; 2015.

Az Országos Mentőszolgálattal együttműködő Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete képviselőinek személyes közlése alapján; 2017-2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.540

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)