Possibility of expanding the protective effect of immunization and facilitating the assent to vaccination [Lehetőség az immunizálás védőhatásának növelésére és az oltás elfogadásának motiválására]

Nagy Van Assche Adrienne

Összefoglaló


Introduction: In Hungary vaccination against Hepatitis B is mandatory in 7th grade (age 12-13) and is given by the school doctor. In this pilot study, following the best practices for patient-centered communication, a program was organized when the school doctor met the classes prior to immunization for an interactive conversation.
The aim of the program was to minimize the possible fears of the students about vaccination, to seek their assent to immunization, to get the adolescents involved in disease prevention, and to expand the protective effect of immunization by means of health education. Indirect aims were to facilitate responsible health behaviour and to improve vaccine adherence in the future. In association with the immunization against Hepatitis B, the program was focused on protecting the liver and health gen-erally. With the active participation of the students and a natural flow of questions several issues of health protection were reached.
Method: To evaluate the success of the program described in the article, a question-naire was used.
Results: Participation on the evaluation 8, 20 and 32 months after the program was 85%, 65% and 30% respectively, showing that it has reached the attention of the adolescents. On the question how the program influenced their attitude towards immunization, 63% of the answers indicated positive effect, 33% negated any change in attitude and 4 % had remaining questions or was still stressed about the immunization.
Conclusion: At the mandatory vaccination of 7th graders against hepatitis B by the school doctor, the school setting provides efficient circumstances for interactive communication; vaccination against hepatitis B provides a unique starting point for health education. The pilot study has demonstrated that the program was able to raise the adolescents’ interest in topics of health protection with a lasting memory and
that it could facilitate their assent to immunization. However, it has also proved that adolescents can be often stressed - and do have questions - about immunization and emphasises the need for programs to alleviate their stress and to answer their ques-tions. It might be an important factor to prevent vaccine hesitancy and improve vac-cine adherence in the future.

Bevezetés: Magyarországon a Hepatitis B elleni védőoltást iskolai kötelező kampányoltás keretében 7. osztályos tanulóknak (12-13 éves kor) adják az iskolaorvosok. Ebben a próbakutatásban a páciens-központú kommunikáció legjobb gyakorlatát követve olyan programot szerveztünk, melyen az iskolaorvos az oltás előtt egy interaktív beszélgetésre találkozott az osztállyal. A program céljai voltak, hogy minimalizálja a tanulók lehetséges félelmét az oltással kapcsolatban, hogy megnyerje az ő tudatos bele-egyezésüket az oltáshoz, hogy bevonja a fiatalokat a betegségmegelőzésbe, és hogy kiterjessze az immunizáció védő hatását az egészségnevelés módszere által. Indirekt célok voltak, hogy
elősegítse a felelős egészség-magatartást és javítsa a jövőbeni oltás-elfogadást. A Hepatitis B oltáshoz kötődően a program fókusza a máj és általában az egészség védelme volt. A diákok aktív részvételével és a kérdések összefüggő láncolatával a program az egészségvédelem számos területét érintette.
Módszer: A cikkben leírt program eredményességének vizsgálatára kérdőíves felmérést használtam.
Eredmények: A kérdőíves felmérésben való részvétel 8, 20 és 32 hónappal a program után 85%, 65% illetve 30% volt, ami azt mutatja, hogy sikerült felkelteni a diákok figyelmét. Arra a kérdésre, hogy hogyan befolyásolta a program az oltáshoz való hozzáállásukat, a válaszok 63%-ban pozitív hatást mutattak, 33% tagadta, hogy változott volna
a hozzáállása, 4%-nak további kérdései maradtak, vagy így is stressznek élték meg az oltást.
Következtetések: A 7. osztályosok Hepatitis B elleni kampányoltása során az iskola hatékony környezetet teremt az iskolaorvossal való interaktív kommunikációra; a Hepatitis B elleni védőoltás egyedülálló kiindulópontot nyújt az egészségneveléshez. A próbakutatás bebizonyította, hogy a program felkeltette a diákok érdeklődését az egészségmegőrzés témájával kapcsolatban maradandó emléket hagyva, és elősegítette a védőoltáshoz való tudatos beleegyezésüket. Azt is igazolta azonban, hogy a serdülők sokszor stresszként élik meg a védőoltást és kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban. Nyomatékosítja továbbá olyan programok szükségességét, amelyek ezt a stresszt csökkentik, és a felmerülő kérdéseket megválaszolják. Utóbbi fontos tényező lehet a
jövőbeni oltásellenesség megelőzésében és az oltási hajlandóság javításában.

Kulcsszavak


health education; primary prevention; vaccine adherence; adolescent; school health care [egészségnevelés; elsődleges megelőzés; oltási hajlandóság; serdülő; iskola-egészségügy]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg (English)

Felhasznált szakirodalom


TY - JOUR

AU - King, Ann

AU - Hoppe, Ruth

PY - 2013/09/01

SP - 385

EP - 393

T1 - “Best Practice” for Patient-Centered Communication: A Narrative Review

VL - 5

DO - 10.4300/JGME-D-13-00072.1

JO - Journal of graduate medical education

ER -

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/consent_note_en.pdf?fbclid=IwAR1ygulzbP1BPTh8C3TeAsuL86IkaUFe-ywxAP3MD22mutiKbheZwO1IwbQ
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.544

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)