Cikkismertetés: Az egyéni választáson túl [Article review: Moving beyond individual choice in policies to reduce health inequalities]

Csizmadia Péter

Összefoglaló


A cikk szerzői az Egyesült Királyság jelenlegi egészségegyenlőtlenségek csökkentését célzó népegészségügyi szakpolitikáját úgy értékelik, hogy az individuális megközelítésen alapul, mely szerint az emberi viselkedés az egészség döntő tényezője, és hogy az egészségmagatartás nagyrészt egyéni választás kérdése; tehát elsősorban az egyének felelősek saját egészségükért és a viselkedésváltoztatások megtételéért.

A szerzők véleménye szerint az ilyen egyszerű, lineáris ok-okozati magyarázatok és a közvetlen kockázati tényezők szerepének túlhangsúlyozása a megbetegedések kialakulásában, oda vezetnek, hogy elsősorban az egyéni viselkedés megváltoztatása szerepel a népegészségügy feladataként.

A cikk írói amellett érvelnek, hogy a kérdés ennél bonyolultabb, komolyabb átgondolást igényel, valamint az egyéni tényezőkön túl a különböző faktorok közötti kölcsönhatás és dinamika egészségre gyakorolt hatását is figyelembe kell venni.


Kulcsszavak


egészségegyenlőtlenségek [health inequalities]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Journal of Public Health, Vol. 40, No. 4, pp. 764–775, doi:10.1093/pubmed/fdy045 | 2018

N.M. Kriznik, A.L. Kinmonth, T. Ling, M.P. Kelly, Moving beyond individual choice in policies to reduce health inequalities: the integration of dynamic with individual explanations
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.547

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)