Az egészségegyenlőtlenségek megjelenítése a 60-as években [Presentations of the health inequities in the 60’s]

Tarkó Klára

Összefoglaló


A magyar lakosság körében tapasztalható egészségeltérések jelentős része a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek függvénye, következménye, melyet egészség-egyenlőtlenségeknek nevezünk. Az egészség-egyenlőtlenségek befolyásoló tényezői a lakóhely, etnikai hovatartozás, a foglalkozás, a nemek szerinti megoszlás, a vallási hovatartozás, az iskolai végzettség, a társadalmi-gazdasági helyzet, a munkaerőpiaci pozíció és a társadalmi tőke, társadalmi erőforrások.

Kulcsszavak


egészség-egyenlőtlenség; egészségügyi kulturáltság; cigányság; falu; tanya [health inequity; culture of health; gypsies, villages; boonies]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Vitrai J, et al. Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei Magyarországon – Javaslatok az ellátási kapacitások elérhetőségének javításához. EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest. 2011. pp. 95.

Uzzoli A: A hazai egészségi állapot alakulása és területi különbségei a válság éveiben. In: Nyári D (szerk.). Kockázat - Konfliktus – Kihívás. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged. 2012. pp. 931-940.

Bártfai Z.: A cigánylakosság egészségügyi kulturáltságának emelésével kapcsolatos feladatok. 1962:15-18.

Burján J. Beszámoló a Fejér megyei cigánytelepek tisztasági mozgalmáról. Egészségügyi felvilágosítás. 1963:50-53.

Tóth S. Az egészségnevelés eredményei a cigányok közt. Egészségügyi felvilágosítás. 1967;VIII:174-177.

Székely L. A cigány lakosság egészségügyi kulturáltsága. Egészségügyi felvilágosítás. 1962;III:26-42.

Tóth S. Az alsóbogáti állami gazdaságban szerzett tapasztalatok a cigánylakosság egészségügyi nevelésében. Egészségügyi felvilágosítás. 1964:30-33.

Cserteg S. A marcali járás cigánysága körében végzett egészségügyi felvilágosító munka tapasztalatai. Egészségügyi felvilágosítás. 1963;IV:17-18.

Horváth M. Cigánycsecsemőkkel és gyermekkel kapcsolatos egészségügyi felvilágosítási munka eredményei. Egészségügyi felvilágosítás. 1964:35-39.

Zalányi S. Az egészségügyi kulturáltság a falusi-tanyai lakosság körében. Egészségügyi felvilágosítás. 1963;IV:15-16.

Szentkereszty L. A tanyai egészségügyi ismeretterjesztés. Egészségügyi felvilágosítás. 1966;VII:75-79.

Hegedűs Gy, Róna B. Falusi és tanyai gyermekek életmódjának változása öt év alatt. Egészségügyi felvilágosítás. 1970;XI:253-258.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.549

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)