Cikkismertetés: Új pszichoaktív szerek: kihívások a monitorozás, a szabályozás és a népegészségügyi válaszlépések területén [Article review: New psychoactive substances: Challenges for drug surveillance, control, and public health responses]

Péterfi Anna, Tarján Anna, Horváth Gergely Csaba

Összefoglaló


A Lancet droghasználattal foglalkozó cikksorozatának (Series – Drug Use) 4. tagjaként jelent meg az új pszichoaktív szerekkel (továbbiakban ÚPSZ) kapcsolatos kihívásokat tárgyaló írás. A sorozat eddigi cikkeiben az opiátfogyasztás globális mintázatairól , a kannabisz orvosi és rekreációs használatának népegészségügyi következményeiről , valamint a stimuláns használatra adott válaszlépésekről olvasható összegző írás.
Jelen cikk tulajdonképpen a 2000-es évektől kezdődően felbukkanó új pszichoaktív szerekre adott monitorozási, surveillance, szabályozási és népegészségügyi válaszlépések mentén próbálja megrajzolni, mennyiben alkalmasak a meglévő rendszereink és eszközeink arra, hogy a jövőben megjelenő új jelenségekre, anyagokra adekvát választ nyújtsanak.

Kulcsszavak


új pszichoaktív szerek; kábítószerek; Európa; kezelés; szabályozás [new psychoactive substances; drugs; Europe; treatment; regulation]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Peacock A, Bruno R, Gisev N et al. New psychoactive substances: challenges for drug surveillance, control, and public health responses. Lancet. 2019;394:1668-84. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32231-7

Degenhardt L, Grebely J, Stone J et al. Global patterns of opioid use and dependence: harms to populations, interventions, and future action. Lancet. 2019;394(10208):1560-1579. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32229-9.

Hall W, Stjepanović D, Caulkins J et al. Public health implications of legalising the production and sale of cannabis for medicinal and recreational use. Lancet. 2019; 394(10208):1580-1590. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31789-1.

Farrell M, Martin NK, Stockings E et al. Responding to global stimulant use: challenges and opportunities. Lancet. 2019; 394(10209):1652-1667. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32230-5.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)