Új adatok a magyar serdülőkorúak egészséget befolyásoló szokásairól és egészségi állapotáról [New data on the Hungarian adolescents’ health-related behaviours and health status]

Németh Ágnes

Összefoglaló


Megjelent az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás legújabb hazai vizsgálatának kutatási jelentése.
A Kamaszéletmód Magyarországon című kötet a L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg; a felmérést és a tanulmányt az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének HBSC Kutatócsoportja készítette.
A standard nemzetközi módszertan szerint folyó kutatásban négyévenként kerül sor felmérésre a 11-17 éves diákok országosan reprezentatív mintáján, név nélküli kérdőíves módszerrel. Legutóbb 2018-ban történt adatgyűjtés, mintegy 6000 fő részvételével. Az eredmények átfogó képet adnak a felső tagozatos és középiskolás diákok egészséget befolyásoló szokásairól, szubjektív egészségi állapotukról, társas kapcsolataikról.
Általában kedvezőtlenebb étkezési szokásokkal és egészségi állapot mutatókkal, ugyanakkor stagnáló vagy javuló szerhasználati jellemzőkkel írható le a mai tizenévesek életmódja a négy évvel korábbi adatokhoz képest.

Kulcsszavak


HBSC; egészség, egészségmagatartás; szerfogyasztás, serdülő [HBSC; health; health behaviour; substance use; adolescent]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg


DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i1.561

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)