A lakhatási körülmények hatása a mentális egészségre [The impact of housing conditions on mental health]

Kormos-Krakkó Ágnes, Puskás Éva, Nagy Beáta Magda, Csieklinszki Zsanett

Összefoglaló


A lakhatás az alapvető emberi jogok közé tartozik, ám az nemcsak a fedélhez jutás szükségletét jelenti, hanem minőségi szempontot is, a megfelelő lakhatáshoz (adequate housing) való jogot szintén magában foglalja. Utóbbi – bár konkrét tartalma a földrajzi és szociokulturális különbségekkel együtt változó lehet – a birtoklás zavartalanságát, a megfizethetőséget, a lakhatóságot, az alapvető felszereltséget, valamint az elhelyezkedés szempontjából és kulturális értelemben vett megfelelőséget jelenti. A lakhatási körülmények befolyásolják a jóllétet, a fizikai és mentális egészséget, és így a produktivitást (munkában, oktatásban való részvétel) is. Áttekintő közleményünk célja a lakhatási körülmények és a mentális egészségmutatók összefüggéseinek feltárása, a lakhatással kapcsolatos és a mentális egészségre közvetlen és közvetett hatást gyakorló tényezők leírása nemzetközi szakirodalmi adatok felhasználásával.

The right to housing is a basic human right. However, it does not only entail a right to shelter, but also includes the element of a quality standard: the right to adequate housing. Though the definition of ’adequate’ may vary based on geographical and sociocultural differences, it generally entails security, habitability, affordability, availability, basic facilities and equipment, and being adequate from a geographical and cultural perspective. The quality of accommodation impacts psychological and physical well-being, therefore influences productivity at work or in education. The objective of our review is to explore the relationship between the quality of housing conditions and quality of mental health, as well as the identification of direct and indirect, housing-related factors influencing mental health, based on the currently available research.


Kulcsszavak


lakhatás; lakókörnyezet; mentális egészség; épített környezet [housing; neighbourhood environment; mental health; built environment]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Engel G. L. A need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science. 1997:;196(4286): 129—136.

Alegría M, NeMoyer A, Bagué IF, et al. Social determinants of mental health: Where we are and where we need to go.

Curr Psychiatry Rep. 2018;20:11: 95. doi: 10.1007/s11920-018-0969-9

Marmot M, Ryff CD, Bumpass, LL, et al. Social inequalities in health: next questions and converging evidence. Soc Sci

Med. 1997;44:6:901–910. doi: 10.1016/S0277-9536(96)00194-3

Adler NE, Boyce WT, Chesney MAet al. Socioeconomic inequalities in health: no easy solution. JAMA.

:269:24:3140–3145. doi:10.1001/jama.1993.03500240084031

Adler NE, Epel ES, Castellazzo G, et al. Relationship of subjective and objective social status with psychological and

physiological functioning: Preliminary data in healthy, White women. Health Psychol. 2000;19:6:586.

doi 10.1037/0278-6133.19.6.586

Kopp M, Skrabski Á, Szedmák S. A testi és a lelki egészség összefüggései országos reprezentatív felmérések alapján.

Demográfia. 1999;42(1-2):88-119.

Braveman P, Egerter S, Williams DR. The social determinants of health: coming of age. Annu Rev Public Health.

;32:381-398. doi 10.1146/annurev-publhealth-031210-101218

Dúll, A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései: helyek, tárgyak, viselkedés. L'Harmattan. 2. o.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/miben_elunk15.pdf (Elérve: 2020. 03. 30.)

Habitat for Humanity Magyarország. Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2019. https://habitat.hu/sites/lakhatasijelentes/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hfhh_lakhatasi_jelentes_2019.pdf (Elérve: 2020. 03. 23.)

Habitat for Humanity Magyarország. Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2016.

https://habitat.hu/wp-content/uploads/2018/08/Habitat_eves_jelentes_2016_web_2.pdf (Elérve: 2020. 03. 23.)

Evans GW. The Built Environment and Mental Health. Bull N Y Acad Med. 2003;80:536-555.

doi 10.1093/jurban/jtg063

Dúll A. Az otthon környezetpszichológiája.

In: Dúll, A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései: helyek, tárgyak, viselkedés. L'Harmattan, 88-120.

A lakáshigiénés viszonyok és az egészség kapcsolatára vonatkozó bizonyítékok áttekintése IV. Környezet és Egészség

miniszteri konferencia, Budapest, 2004. Elérve: 2020. 03. 20. http://oki.antsz.hu/documents/lakas.pdf

World Health Organization Large analysis and review of European housing and health status (LARES), 2007.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/107476/lares_result.pdf (Elérve: 2020. 03. 20.)

Bonnefoy X. Inadequate housing and health: an overview. Int J Environ Pollut. 2007;30(3-4):411-429.

doi: 10.1504/IJEP.2007.014819

Rautio N, Filatova S, Lehtiniemi H, et al. Living environment and its relationship to depressive mood:

a systematic review. Int J Soc Psychiatry. 2018;64(1):92-103. doi: 10.1117/0020764017744582

Keresztes N, Pluhár Zs, Pikó B. Fiatalok életmódja és egészsége lakóhelyük tükrében.

Új Pedagógiai Szemle, 2006;6: 3647

Egedy T. A magyar lakótelepek helyzetének értékelése. Földrajzi Értesítő XLIX. évf. 3-4. füzet, 2000;265-283.

Evans GW, Wells NM, Moch A. Housing and mental health: a review of the evidence and a methodological and

conceptual critique. J Soc Issues. 2003;59:475–500.

Bolam B, Murphy S, Gleeson K. Place-identity and geographical inequalities in health: a qualitative study. Psychol

Health. 2006;21(3):399-420. doi 10.1080/14768320500286526

World Health Organization. WHO housing and health guidelines. 2018.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf (Elérve: 2020. 03. 10.)

Solari CD, Mare RD. Housing crowding effects on children’s wellbeing. Social science research, 2012;41(2): 464-476.

doi:10.1016/j.ssresearch.2011.09.012

Sullivan WC, Chang CY. Mental health and the built environment. In Making healthy places Island Press. 2011;106-116.

Rudnai P. Lakás és egészség. Budapest: Országos Környezetegészségügyi Intézet, 2007.

Edelstein MR. Contamination: the invisible built environment. In: Bechtel RB, Churchman A, eds. The Handbook of

Environmental Psychology. 2nd ed. New York, Wiley. 2002;559–588.

Shenassa ED, Daskalakis C, Liebhaber A, et al. Dampness and mold in the home and depression: an examination of

mold-related illness and perceived control of one’s home as possible depression pathways. Am J Public Health Nations

Health. 2007;97(10):1893-1899. doi:10.2105/AJPH.2006.093773

Moriske HJ, Szewzyk R, Leonidas M. Mould Guide – Guide for the prevention, investigation, evaluation and

remediation of indoor mould growth. Newsletter No. 32, WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and

Air Pollution Control. 2003;2-6.

Oudin A, Bråbäck L, Åström DO, et al. Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed

medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ open.

;6(6):010004. doi 10.1136/bmjopen-2015-010004

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk

factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study

Lancet. 2013;381:9874:1276 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61766-8

Killin LO, Starr JM, Shiue IJ, et al. Environmental risk factors or dementia: a systematic review. BMC geriatrics.

;16(1):1-28. doi 10.1186/s12877-016-0342-y

Attademo L, Bernardini F. Air pollution and urbanicity: common risk factors for dementia and schizophrenia?

Lancet Planet Health. 2017;1(3):90-91. doi 10.1016/S2542-5196(17)30042-6

Ratnaike RN. Acute and chronic arsenic toxicity. Postgrad Med J. 2003;79(933):391-396.

Tyler CR, Allan AM. The effects of arsenic exposure on neurological and cognitive dysfunction in human and rodent

studies: a review. Curr Environ Health Rep. 2014;1(2):132-147. doi 10.1007/s40572-014-0012-1

Jusko TA, Henderson Jr CR, et al. Blood lead concentrations< 10 μg/dL and child intelligence at 6 years of age.

Environ Health Perspect. 2008;116(2):243-248. doi 10.1289/ehp.10424

Skerfving S, Löfmark L, Lundh T, et al. Late effects of low blood lead concentrations in children on school performance

and cognitive functions. Neurotoxicology. 2015;49:114-120. doi 10.1016/j.neuro.2015.05.009

Liu J, Liu X, Wang W, et al. Blood lead concentrations and children’s behavioral and emotional problems: a cohort

study. JAMA pediatrics. 2014;168(8):737-745. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.332.

Wright JP, Dietrich KN, Ris MD, et al. Association of prenatal and childhood blood lead concentrations with criminal

arrests in early adulthood. PLoS medicine. 2008;5(5). doi 10.1371/journal.pmed.0050101

Taylor MP, Forbes MK, Opeskin B, et al. The relationship between atmospheric lead emissions and aggressive crime:

an ecological study. Environmental health. 2016;15(1):23. doi 10.1186/s12940-016-0122-3

Word Health Organisation (WHO) 2016. Urban green spaces and health. Copenhagen: WHO Regional Office for

Europe http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1 (Elérve: 2020. 03. 05.)

Beyer KM, Kaltenbach A, Szabo A, et al. Exposure to neighborhood green space and mental health: evidence from the

Survey of the Health of Wisconsin. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(3):3453-3472. doi:10.3390/ijerph110303453

Rautio N, Filatova S, Lehtiniemi H, et al. Living environment and its relationship to depressive mood:

A systematic review. Int J Soc Psychiatry. 2018;64(1):92-103. Epub 2017 Dec 6. doi:10.1177/0020764017744582

Stigsdotter UK, Ekholm O, Schipperijn J, et al. Health promoting outdoor environments—associations between green

space, and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey, Scand J

Public Health. 2010;38(4):411-7. doi 10.1177/1403494810367468

Maas J, Dillen SME, Verheij RA, et al. Social contacts as a possible mechanism behind the relation between green

space and health. Health Place. 2009;15:586-595. doi:10.1016/j.healthplace.2008.09.006

South EC, Hohl BC, Kondo MC, et al. Branas CC. Effect of Greening Vacant Land on Mental Health of CommunityDwelling Adults: A Cluster Randomized Trial. JAMA Netw Open. 2018;1(3):180-298. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.0298

Putrik P, van Amelsvoort L, De Vries NK, et al. Neighborhood Environment is Associated with Overweight and Obesity,

Particularly in Older Residents: Results from Cross-Sectional Study in Dutch Municipality. J Urban Health.

;92(6):1038–1051. doi:10.1007/s11524-015-9991-y

Cutrona C, Wallace G, Wesner K. Neighborhood Characteristics and Depression: An Examination of Stress Processes.

Curr Dir Psychol Sci. 2006;15(4):188–192. doi:10.1111/j.1467-8721.2006.00433.x.

Lorenc T, Petticrew M, Whitehead M, et al. Crime Fear of Crime and Mental Health: Synthesis of Theory and Systematic Reviews of Interventions and Qualitative Evidence. Public Health Research. 2014;2(2):1-398. doi: 10.3310/phr02020

Lorenc, T, Clayton S, Neary D, et al. Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: mapping

review of theories and causal pathways. Health & place. 2012;18(4):757-765. doi 10.1016/j.healthplace.2012.04.001

Stafford M, Chandola T, Marmot M. Association between fear of crime and mental health and physical functioning.

Am J Public Health. 2007;97(11):2076–2081. doi:10.2105/AJPH.2006.097154

Barnett A, Zhang C, Johnston J, et al. Relationships between the neighborhood environment and depression in older

adults: a systematic review and meta-analysis. Int Psychogeriatr. 2018;30(8):1153-1176.

doi: 10.1017/S104161021700271X.

Aisenberg E, Herrenkohl T. Community Violence in Context: Risk and Resilience in Children and Families. J Interpers

Violence. 2008;23;:296. doi:10.1177/0886260507312287

Jackson J, Stafford M. Public health and fear of crime: A prospective cohort study. Br J Criminol. 2009;49(6):832-847.

doi:10.1093/bjc/azp033

Shaw M. Housing and public health. Annu. Rev. Public Health. 2004;25:397-418.

doi:10.1146/annurev.publhealth.25.101802.123036
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i2.585

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)