A mentális, idegrendszeri és szerhasználati zavarok okozta betegségteher kezelése: a Megbetegedések elleni küzdelem prioritásainak (Disease Control Priorities) kulcsüzenetei, 3. kiadás – ismertetés [Addressing the burden of mental, neurological and substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities, 3rd edition – summary]

Kis Nóra

Összefoglaló


A mentális és idegrendszeri rendellenességek, valamint a szerhasználat zavarok előfordulása 41%-kal nőtt 1990 és 2010 között, ami napjainkban a világ betegségterhének egyik meghatározó okává vált. Ez a kijózanító statisztika nem veszi figyelembe a fenti betegségek esetén keletkező jelentős mortalitási többletet, sem a fent említett zavarok által érintett személyek, gondozóik, és a társadalom szintjén jelentkező társadalmi és gazdasági következményeket. A sokféle hatékony beavatkozás, beleértve a gyógyszeres kezelést, a pszichológiai és szociális intervenciókat, a lakossági valamint közösségi szintű beavatkozásokat, megelőzhetővé és kezelhetővé teszik a rendellenességeket. A lakosság szintjén megvalósítható hatékony beavatkozás például, a hozzáférés korlátozása jogszabályi intézkedésekkel az önkárosító eszközökre vonatkozóan, továbbá a rendelkezésre álló alkohol és az arra való kereslet csökkentése. A közösség szintjén megvalósítható bevált gyakorlat például, a szociális és emocionális kompetenciák fejlesztése az iskolákban. Az egyénre irányuló ellátás szintjén pedig a következő beavatkozási típusokat ajánlják: önsegítés, szülői készségek fejlesztése, speciális mentális betegségtípusok esetében hatékony ellátási szolgáltatások (csomagok), a folyamatos ellátás biztosítása és a későbbi, előre tervezett nyomon követés. A szerzők megállapítják, hogy végső soron a cél összetett, költséghatékony, több szintű, egymással párhuzamosan megvalósítható beavatkozások megtervezése és alkalmazása.

The prevalence of mental, neurological, and substance use (MNS) disorders increased by 41% between 1990 and 2010 and became to date one of the fundamental causes of the global disease burden. This sobering statistic does not take into account the substantial excess mortality associated with these disorders or the social and economic consequences of MNS disorders on affected persons, their caregivers, and society. A wide variety of effective interventions, including drugs, psychological treatments, social interventions, as well as population- and community level interventions can prevent and treat MNS disorders. At the population-level platform of service delivery, effective interventions include legislative measures to restrict access to means of self-harm or suicide and to reduce the availability of and demand for alcohol. At the community-level platform, best practices include life-skills training in schools to build social and emotional competencies. At individual level, the following types of interventions are offered: self-management, parenting skills development, providing efficient supply services (packages) for specific types of mental illnesses and ensuring continuous care and subsequent pre-planned follow-up. The authors conclude that ultimately, the goal is to plan and apply complex, cost-effective, multi-level interventions that can be implemented in parallel.

Kulcsszavak


mentális betegségteher; szerhasználati zavarok; pszichoszociális fókuszú beavatkozás; mentális fókuszú megelőző tevékenység; mentális ellátás; burden of mental disease; substance use disorder; psychosocial interventions; mental care

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kopp, Skrabski 2006: Magyar lelkiállapot az ezredforduló után http://www.tavlatok.hu/86/86kopp_skrabski.pdf (Elérve: 2016.11.29.)

Whiteford HA, Degenhardt L. Rehm J. et al. Global Burden of disease attributable to mental and substance use disorders: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013; 382:1575-86. In Patel, Chisholm, Parikh et al. Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities, 3rd edition 2015. Lancet 2016; 387:1672-85.

Jamison DT. Disease Control Priorities, 3rd edition: improving health and reducing poverty. Lancet 2015. In In Patel, Chisholm, Parikh et al. Addressing the burden of mental, neurological, and substance use disorders: key messages from Disease Control Priorities, 3rd edition 2015. Lancet 2016; 387:1672-85.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i4.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)