Cikkismertetés: Egészségügyi kiadások földrajzi és jövedelmi egyenlőtlenségei Magyarországon [Article review: Healthcare spending inequality: Evidence from Hungarian administrative data]

Prinz Dániel, Bíró Anikó

Összefoglaló


A Health Policy folyóiratban megjelent tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogyan alakulnak Magyarországon az egészségügyi kiadásokban meg-figyelhető földrajzi és jövedelem szerinti egyenlőtlenségek. Vizsgálatunkhoz a magyar népesség 50%-ára kiterjedő, a 2003-2011 közötti időszakra vonatkozó, különböző államigazgatási adatbázisok-ból összeillesztett adatokat használtunk. Az adat-bázis - más információk mellett - egyéni szinten a bevont egyének jövedelmét, egészségügyi kiadásait, míg megyei szinten a lakóhelyükre vonatko-zóan halandósági és területi fejlettségi adatokat tartalmazott. Kutatásunk fókuszában a dolgozó lakosság állt. Mintánkat leszűkítettük az aktív korú (18-55 éves) és dolgozó (minden hónapban legalább minimálbért kereső) népességre. Ezen a mintán azt vizsgáltuk, hogy miként alakultak a földrajzi különbségek az egészségügyi kiadásokban, és hogyan függ össze az adott évi egészségügyi kiadás az előző évi munkajövedelemmel.

Kulcsszavak


egészségügyi kiadások; egyenlőtlenségek; Magyarország; adminisztratív adatok [healthcare spending; inequality; Hungary; administrative data]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Bíró A, Prinz D. Healthcare spending inequality: Evidence from Hungarian administrative data. Health Policy. 2020; 124: 282-90. doi: 10.1016/j.healthpol.2020.01.006
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i3.609

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)