Termékinformációk szerepe az élelmiszer-választásban - a Debreceni Egyetem hallgatóinak attitűdvizsgálata és a tudatos vásárlást támogató applikációk lehetőségei [The role of food information in choice - attitude analysis of the students at the University of Debrecen and potential applications supporting conscious consumption]

Botos Szilvia, Bíró Éva, Tóth Mihály, Szilágyi Róbert

Összefoglaló


Összefoglaló Bevezetés: Az élelmiszervásárlás során több tényező is befolyásolja a tudatos választást. A csomagolá-sokon elhelyezett élelmiszercímkék, melyek európai uniós rendeleteknek megfelelően tartalmaznak információkat a termékekről (pl. védjegyek, termékösszetétel, tápérték, allergén anyagok stb.) segítik a vásárlókat, habár ezeknek az elolvasása, értelmezése időigényes. Cikkünkben bemutatjuk a vizsgált korcsoport termékösszetevőkkel kapcsolatos véleményét, továbbá a válaszadók érdeklődési arányát olyan mobilalkalmazás formájában elérhető szolgáltatásokra, melyek összekötő hidat jelenthetnek a fogyasztó és a termékinformációk között, ezzel támogatva az egészséges és tudatos élelmiszer-választást. Hipotézisünk a következő volt: Azok, akiknek van valamilyen speciális étrendi igénye (betegség, étel intolerancia, vegetáriánus étrend stb.), vagy akik rendszeresen, legalább hetente sportolnak, azok jobban odafigyelnek a termékek összetevőire és nagyobb az érdeklődésük egy egészséges választást támogató mobil applikáció iránt. Módszertan: Kérdőíves kutatást végeztünk, melynek célja a 18−25 éves korosztály attitűdjeinek felmé-rése volt. A kérdőívet a Debreceni Egyetem hallgatói töltötték ki, anonim módon és önkéntes részvétellel, összesen 376-an. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikai módszereket és Mann−Whitney U-tesztet alkalmaztunk. Eredmények: A válaszadók 38 %-ának van valamilyen speciális étrendi igénye és 61 %-uk legalább hetente sportol. A válaszadók többségének fontos, hogy ne olyan terméket válasszon, melyről tudja, hogy egészségre vagy környezetre káros összetevőt tartalmaz, de többségük csak ritkán, vagy alkalomszerűen nézi meg a termékösszetevők listáját a csomagoláson. A termékalternatívák összehasonlításához az ár volt a legnagyobb arányban jelölt tényező, a termékösszetevők csak a második a fontossági sorrendben. Azok számára, akiknek van valamilyen speciális étrendi igénye, vagy akik legalább heti rendszerességgel sportolnak, fontosabb (p<0,05), hogy ne olyan terméket válasszanak, amelyről tudják, hogy az egészségre, vagy környezetre káros összetevőt tartalmaz, illetve gyakrabban nézik meg az összetevők listáját. Következtetések: Az eredmények alapján elmondható, hogy azok, akik nem igényelnek speciális étren-det, vagy nem sportolnak rendszeresen, kevésbé mutatnak érdeklődést a termékinformációk iránt. Azonban egyszerű, vagy akár komplex szolgáltatásokkal ők is motiválhatóak lehetnek a tudatos élelmiszer-választás irányába. A válaszadók többsége hajlandóságot mutat olyan mobilalkalmazások használatára, melyek támogathatják a tudatos és egészséges élelmiszervásárlást. Ez azért fontos, mert a kérdőívet kitöltő hallgatók többsége gyakran vagy szinte mindig magának vásárol élelmiszert. Így a véleményük a termékválasztásról releváns lehet az élelmiszervásárláshoz kapcsolódó mobilalkalmazások tervezésében.

Summary Introduction: Conscious food consumption is influenced by several factors. Information on package labels, in accordance with European Union regulations (e.g. logos, food components, nutritional values, allergenic substances etc.) helps customers, however, it takes time to read and understand them. In this study, we present the opinion of the studied age group on food composition and the degree of interest in services available via mobile applications that may be a bridge between the consumer and product information supporting healthy and conscious food choice. Our hypothesis was: individuals who have some special diet (illness, food intolerance, vegetarian diet etc.) or do sports regularly (at least once a week) have an increased attention for food composition and they are more interested in a mobile application supporting healthy choice. Methods: We conducted a questionnaire research that was aimed at young people aged between 18 and 25 to survey their attitude. Thus, students studying at the University of Debrecen took part in the voluntary and anonymous data collection and in total 376 replies were received. We used descriptive statistics and Mann-Whitney U test to analyze our data. Results: 38% of respondents stated that have some special diet and 61% do sports at least once a week. Most respondents considered important not to choose a product that may contain substances dangerous to health or environment, however, the majority read the ingredients list on the package only rarely or occasionally. To compare product alternatives, respondents indicated ‘price’ as the most important factor, ‘food composition’ was only the second priority. Those ones who have some special diet or do sports at least once a week, the importance of no choice food products containing ingredients that may be harmful to the health or the environment is higher (p<0.05), furthermore, they check more often the list of ingredients. Conclusions: Our results show that respondents who do not require a special diet or do not sport regularly, are less interested in reading product information. Though, simple but complex services have the potential to motivate them towards conscious food consumption. Most respondents tend to use such mobile applications that may support the conscious and healthy food purchase. It is important because most of the responding students often or almost always buy for themselves food. Thus, their opinion about product choice may be relevant to the development of mobile applications related to purchase of food products.


Kulcsszavak


termékösszetevők; attitűd; tudatosság; élelmiszer-választás; mobilalkalmazás [food composition; attitude; consciousness; food choice; mobile application]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Mulders MDGH, Corneille O, Klein O. Label reading, numeracy and food & nutrition involvement. Appetite. 2018; 128:214-222. doi: 10.1016/j.appet.2018.06.003

Madilo FK, Owusu-Kwarteng J, Parry-Hanson Kunadu A, et al. Self-reported use and understanding of food label information among tertiary education students in Ghana. Food Control. 2020; 108(106841). doi: 10.1016/j.foodcont.2019.106841

Mhurchu CN, Eyles H, Jiang Y, et al. Do nutrition labels influence healthier food choices? Analysis of label viewing behaviour and subsequent food purchases in a labelling intervention trial. Appetite. 2018; 121:360-365. doi: 10.1016/j.appet.2017.11.105

Strozzi F, Colicchia C, Ceazza A, et al. Literature review on the ’Smart Factory’ concept using bibliometric tools. International Journal of Production Research. 2017; 55(22):1-20. doi: 10.1080/00207543.2017.1326643

Dörnyei K. Fogyasztói magatartásvizsgálatok az élelmiszeren található információtartalomról - a jelölések, címkék és label használatának elemzése. Marketing & Management. 2010; 44:26-34.

Grunert KG, Wills JM, Fernández-Celemín L. Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK. Appetite. 2010; 55:177-189. doi: 10.1016/j.appet.2010.05.045

Szűcs RS, Krikuska A. Árucímkék a fogyasztó szemszögéből. ECONOMICA 2013:50-57.

Vágány J, Kárpáti-Daróczi J. Should I buy it? Should I eat it? - Food safety and labelling in Hungary in the light of a question-naire survey. Journal of Central European Green Innovation. 2015; 3(4):141-160.

Szakály Z, Soós M, Szabó S, et al. Role of labels referring to quality and country of origin in food consumers' decisions. Acta Alimentaria. 2016; 45(3):323-330. doi: 10.1556/Aalim.2015.0012

Deák Zs. Understanding and use of food labeling in Hungary. Gradus. 2017; 4(2):146-149.

Szabó A. Cikkismertetés: Az értelmező és a reduktív előlapi élelmiszercímke szerepe az élelmiszer-választásban és a vásárlás-ban. Egészségfejlesztés. 2018; 59(6):37-38. doi: 10.24365/ef.v59i6.385.

Hajdú N, Lipták K, Săplăcan, Z. Comparative Analysis of Baby Food Labelling in Hungary and in Romania: Consumers’ Perspec-tive. Amfiteatru Economic. 2018; 20(47):62-83. doi: 10.24818/EA/2018/47/62

EUR-Lex, ZÖLD KÖNYV a mobil egészségügyről („m-egészségügyről”). 2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-con-tent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0219&rid=5

Bandara BES, De Silva DAM, Maduwanthi BCH, et al. Impact of food labeling information on consumer purchasing decision: with special reference to faculty of Agricultural Sciences. Procedia Food Science. 2016; 6:309-313. doi: 10.1016/j.profoo.2016.02.061

Wegman J, van Loon I, Smeets PAM, et al. Top-down expectation effects of food labels on motivation. NeuroImage. 2018; 173:13-24. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.02.011

Galati A, Tulone A, Moavero P, et al. Consumer interest in information regarding novel food technologies in Italy: The case of irradiated foods. Food Research International. 2019; 119:291-296. doi: 10.1016/j.foodres.2019.01.065

Alibabić V, Mujić I, Rudić D, et al. Labeling of food products on the B&H market and consumer behavior towards nutrition and health information of the product. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 46:973-979. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.233

Cavaliere EDM, Banterle A. Investigation on the role of consumer health orientation in the use of food labels. Public Health. 2017; 147:119-127. doi: 10.1016/j.puhe.2017.02.011

Jordan Lin CT, Lee JY, Yen ST. Do dietary intakes affect search for nutrient information on food labels?. Social Science & Medi-cine. 2004; 59:1955-1967. doi: 10.1016/j.socscimed.2004.02.030

Ababio PF, Adi DD, Amoah M. Evaluating the awareness and importance of food labelling information among consumers in the Kumasi metropolis of Ghana. Food Control. 2012; 26:571-574. doi: 10.1016/j.foodcont.2012.02.015

Fernandes AC, Carvalho de Oliveira R, Rodrigues VM, et al. Perceptions of university students regarding calories, food healthi-ness, and the importance of calorie information in menu labelling. Appetite. 2015; 91:173-178. doi: 10.1016/j.appet.2015.04.042

White CM, Lillico HG, Vanderlee L, et al. A voluntary nutrition labeling program in restaurants: Consumer awareness, use of nutrition information, and food selection. Preventive Medicine Reports. 2016; 4:474-480. doi: 10.1016/j.pmedr.2016.08.015

Anastasiou K, Miller M, Dickinson K. The relationship between food label use and dietary intake in adults: A systematic review. Appetite. 2019; 138:280-291. doi: 10.1016/j.appet.2019.03.025

Flaherty SJ, McCarthy MB, Collins AM, et al. A phenomenological exploration of change towards healthier food purchasing behaviour in women from a lower socioeconomic background using a health app. Appetite. 2020; 147(104566) doi: 10.1016/j.ap-pet.2019.104566

Sharf M, Sela R, Zentner G, et al. Figuring out food labels. Young adults' understanding of nutritional information presented on food labels is inadequate. Appetite. 2012; 58:531-534. doi: 10.1016/j.appet.2011.12.010

Annunziata A, Mariani A, Vecchio R. Effectiveness of sustainability labels in guiding food choices: Analysis of visibility and un-derstanding among young adults. Sustainable Production and Consumption. 2019; 17:108-115. doi: 10.1016/j.spc.2018.09.005

Shen M, Shi L, Gao Z. Beyond the food label itself: How does color affect attention to information on food labels and prefer-ence for food attributes? Food Quality and Preference. 2018; 64:47-55. doi: 10.1016/j.foodqual.2017.10.004

Nørgaard MK, Brunsø K. Families' use of nutritional information on food labels. Food Quality and Preference. 2009; 20:597-606. doi:10.1016/j.foodqual.2009.07.005

Soogali NB, Soon JM. Food allergies and perceptions towards food allergen labelling in Mauritius. Food Control. 2018; 93:144-149. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.06.012

Huang L, Bai L, Gong S. The effects of carrier, benefit, and perceived trust in information channel on functional food purchase intention among Chinese consumers. Food Quality and Preference. 2019; 81:103854. doi: 10.1016/j.foodqual.2019.103854

Samoggia A, Riedel B. Assessment of nutrition-focused mobile apps' influence on consumers' healthy food behaviour and nu-trition knowledge. Food Research International. 2020; 128(108766). doi: 10.1016/j.foodres.2019.108766

Krishnan G, Selvam G. Factors influencing the download of mobile health apps: Content review-led regression analysis. Health Policy and Technology. 2019; 8:356-364. doi: 10.1016/j.hlpt.2019.09.001

Cornelisse-Vermaat JR, Pfaff S, Voordouw J, et al. The information needs and labelling preferences of food allergic consumers: the views of stakeholders regarding information scenarios. Trends in Food Science & Technology. 2018; 19:669-676. doi:10.1016/j.tifs.2008.08.003

Kuttschreuter M, Hilverda F. “Listen, did you hear…?” A structural equation model explaining online information sharing on the risks of nanotechnology in food. Food Quality and Preference. 2019; 76:118-132. doi: 10.1016/j.foodqual.2019.03.011

Gilhooly CH, Movsesian S, Royal N, et al. Use of Diet-Tracking Websites as a Resource for Hard-to-Find Food Label Infor-mation: An Example Using Specialty Grocery Store Items. Procedia Food Science. 2015; 4:55-59. doi: 10.1016/j.profoo.2015.06.009

Kamada T, Kawai S. An algorithm for drawing general undirected graphs. Information Processing Letters. 1989; 31(1):7-15. doi: 10.1016/0020-0190(89)90102-6

van Eck NJ, Waltman L. Visualizing Bibliometric Networks. In: Ding Y, Rousseau R, Wolfram D (editors) Measuring Scholarly Impact. Springer, Cham, 2014. pp 285-320.

Eurostat. 2018; ICT usage in households and by individuals, ec.europa.eu/eurostat dataset: [isoc_ci_im_i] https://ec.eu-ropa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ISOC_CI_IM_I (Elérve: 2020.07.21.)

McFadden JR, Huffman WE. Willingness-to-pay for natural, organic, and conventional foods: The effects of information and meaningful labels. Food Policy. 2017; 68:214-232. doi: 10.1016/j.foodpol.2017.02.007

Konuk FA. Consumers' willingness to buy and willingness to pay for fair trade food: The influence of consciousness for fair consumption, environmental concern, trust and innovativeness. Food Research International. 2019; 120:141-147. doi: 10.1016/j.foodres.2019.02.018

Botos S, Szilágyi R, Felföldi J, et al. Readiness for ICT Based B2C Information Flow – Case Study of the Hungarian Food Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2020; 12(2):41-51. doi: 10.7160/aol.2020.120204.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v62i1.615

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)