Hagyomány és modernitás innovációja egy tradicionális felsőoktatási intézményben: 25 éves az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet (2020. szeptember 1.); The Innovation of Tradition and Modernity in a traditional higher education institute: The 25th Anniversary of the Institute of Applied Health Sciences and Health Promotion (1st of September, 2020)

Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára

Összefoglaló


Összefoglaló

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet a holisztikus egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztés, mentálhigiéné és lelki egészségfejlesztés területén széleskörű oktatási tapasztalatokkal rendelkezik az alapképzésben, a tanári mesterképzésben, a szakirányú továbbképzési szakok esetében és ezen belül is kiemelten a pedagógus szakvizsga programokban. A multidiszciplináris összetételű Intézet tevékenységében az oktatás mellett a kezdetektől fogva jelentős szerepet kapott a kutatómunka és a tananyagfejlesztés, valamint a pályázati és publikációs tevékenység. Az Intézet nemzetközi beágyazottságát nemzetközi tudományos tagságai, tisztségei, pályázati munkái, kapcsolatai fémjelzik.

Abstract

The Institute of Applied Health Sciences and Health Promotion at the Juhász Gyula Faculty of Education, University of Szeged has extensive educational experience in the field of health promotion, mental health promotion and mental hygiene understood on the basis of the holistic health concept, in undergraduate, master's, teacher master's, postgraduate training courses and especially in specialist in-service teacher trainings. In addition to education, the multidisciplinary staff of sociologists, psychologists and educators puts a great emphasis on publication activities in connection with their research and teaching material development activities, as well as on health promotion praxis connected to national and international grant activities. The international embeddedness of the Institute is well-indicated by its international scientific memberships, positions, grant activities and relations.


Kulcsszavak


egészségfejlesztés; mentálhigiéné; lelki egészségfejlesztés; holisztikus; multidiszciplináris; (health promotion; mental hygiene; mental health promotion; holistic; multidisciplinary)

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Benkő Zs. Erdei K. Egészségfejlesztés felsőfokon. Szeged: JGYF Kiadó, 2003.

Tarkó K. Egészségfejlesztés továbbra is felsőfokon. In. Tarkó K., Lippai L. (editors): „Gyümölcs? A fa beváltja azt, amit virágával ígért.” Tanulmányok Benkő Zsuzsanna 60. születésnapjára. SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szeged, 2013.

Lippai L. Előszó. Terep Szemle. http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/01_IntezetMenu/10TerepSzemle/Terep_Szemle.html, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i3.616

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)