Iskolai elsősegélynyújtás oktatás a Pécsi Tankerületi Központban – kihívások és lehetőségek [School-based first aid education in the Pécs School District Centre – challenges and opportunities]

Bánfai Bálint, Bánfai-Csonka Henrietta, Musch János, Derzsi-Horváth Martina, Deutsch Krisztina, Betlehem József

Összefoglaló


Összefoglaló:

Bevezetés: Az iskolai keretek között megvalósuló elsősegélynyújtás oktatás megfelelő módszer lehet a cselekedni képes laikus elsősegélynyújtók számának növelésére. Kutatásunk célja volt felmérni a helyzetet a Pécsi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó általános- és középiskolákban. Módszer: Kutatásunkat a Pécsi Tankerületi Központ intézményeiben végeztük. Az adatgyűjtés saját szerkesztésű kérdőív segítségével történt 2019. március és június között. A kérdőív a következő kérdéscsoportokat tartalmazta: (1) szociodemográfiai jellemzők, (2) saját tapasztalatok és attitűd az elsősegélynyújtás oktatásával kapcsolatosan, (3) a jelenlegi helyzet, lehetőségek és nehézségek a munkahelyül szolgáló intézményben. Eredmények: A kérdőívet 43 intézményből összesen 114 fő töltötte ki. Mindössze a kitöltők 32,5%-a tudta, hogy a Nemzeti Alaptanterv tartalmazza az elsősegélynyújtást. A kitöltők 63,2%-a gondolta úgy, hogy az elsősegélynyújtás oktatásnak kötelezőnek kellene lennie gyermekkorban. Az intézmények 12,3%-ában zajlik rendszeresen elsősegélynyújtással kapcsolatos program, melyek 17,6%-a valósul meg tanóra keretein belül. A megkérdezett pedagógusok 7%-a oktat jelenleg elsősegélynyújtást, 16,7-uk szívesen végezné ezt a tevékenységet, 43,9%-a ellátná ezt a feladatot, de csak ez irányú továbbképzés után. A kapott válaszok alapján a leggyakoribb gátló tényezők a következők voltak: időhiány, kevés elsősegélynyújtással és ennek oktatásával kapcsolatos tapasztalat, a tantervbe történő „nem illeszkedés”. Következtetések: A megkérdezettek válaszaiból kapott eredmények lehetőséget teremthetnek beavatkozási pontok meghatározására, viszont a helyzet javítása érdekében tágabb értelmezés és több szektor együttműködése szükséges, csak így érhető el valódi eredmény.

 

Summary:

Introduction: School-based first aid education can be an effective way to increase the number of lay first aid providers who are able to act. Our aim was to measure the current situation in primary- and secondary schools maintained by the School District Centre of Pécs, Hungary. Methods: The study was carried out in the schools of the Pécs School District Centre. Data were collected using a self-edited questionnaire between March and June 2019. The questionnaire contained the following question sets: (1) socio-demographic characteristics, (2) own experiences and attitudes about first aid education, (3) current situation, opportunities, and barriers in the schools. Results: In total, 114 participants responded the questionnaire from 43 schools. Only 32.5% of respondents knew that the Hungarian National Core Curriculum includes first aid. In total, 63.2% of participants answered that first aid education should be compulsory in childhood. Only 12.3% of schools organized first aid programmes regularly, with only 17.6% of these programmes carried out as part of school classes. Seven percent of the teachers asked teaches first aid, 16.7% would like to teach it, and 43.9% would like to teach it only after having participated in a first aid training. The answers indicated the following most common barriers: lack of time, lack of experience in first aid and its education, ‘no fit’ into the curricula. Conclusions: Based on the answers it is possible to determine the points of intervention. However, a wider view and multi-sectoral co-operation would be necessary to obtain real results. Kulcsszavak


elsősegélynyújtás; újraélesztés; köznevelés; oktatás; általános iskola [first aid; resuscitation; public education; education; primary school]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Tannvik TD, Bakke HK, Wisborg T. A systematic literature review on first aid provided by laypeople to trauma victims. Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56:1222-1227. doi: 10.1111/j.1399-6576.2012.02739.x

Gräsner JT, Bossaert L. Epidemiology and management of cardiac arrest: what registries are revealing. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2013;27:293-306. doi: 10.1016/j.bpa.2013.07.008

Gräsner JT, Lefering R, Koster RW, et al. EuReCa ONE – 27 Nations, ONE Europe, ONE Registry. A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation 2016;105:188-195. doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.06.004.

Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, et al. Association of national initiatives to improve cardiac arrest management with rates of bystander intervention and patient survival after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA 2013;310:1377-1384. doi: 10.1001/jama.2013.278483

Hasselquist-Ax I, Riva G, Herlitz J, et al. Early cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2015;372:2307-2315.doi: 10.1056/NEJMoa1405796 doi: 10.1056/NEJMoa1405796

Diószeghy Cs. A laikus elsősegély szerepe a kórházon kívüli keringésmegállások túlélésében. Orv Hetil. 2019;160:1810-1815. doi: 10.1556/650.2019.31587

De Buck E, Van Remoortel H, Dieltjens T, et al. Evidence-based educational pathway for the integration of first aid training in school curricula. Resuscitation 2015;94:8-22. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.06.008

Cave DM, Aufderheide TP, Beeson J, et al. Importance and implementation of training in cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation in schools: a science advisory from the American Hearth Association. Circulation 2011;123:691-706. doi: 10.1161/CIR.0b013e31820b5328.

Bakke HK, Steinvik T, Angell J, et al. A nationwide survey of first aid training and encounters in Norway. BMC Emerg Med. 2017;17:6. doi: 10.1186/s12873-017-0116-7.

Reveruzzi B, Buckley L, Sheehan M. School-based first aid training programs: A systematic review. J Sch Health. 2016;86:266-272. doi: 10.1111/josh.12373.

Böttiger BW, Van Aken H. Kids save lives – Training school children in cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the World Health Organisation (WHO). Resuscitation 2015;94:A5-A7. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.005.

Bánfai B, Pandur A, Schiszler B, et al. ’Kids save lives’ in Hungary – Implementation, opportunities, programmes, opinions, barriers. Resuscitation 2018;130:e3-e4. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.06.033.

/1995 (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról. Letöltve: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24382.38666 [Elérve: 2020.10.08.]

Bánfai B, Pandur A, Pék E, et al. Hány éves kortól képesek a gyermekek újraéleszteni? – A hatékonyság felmérése általános iskolás gyermekek körében. Orv Hetil. 2017;158:147-152. doi: 10.1556/650.2017.30631

Bánfai B, Pandur A, Schiszler B, et al. The (second) year of first aid – a 15-month follow-up after a 3-day first aid programme. Emerg Med J. 2019;36:666-669. doi: 10.1136/emermed-2018-208110. Letöltve: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/megtekintes [Elérve: 2020.08.01.]

Bánfai B, Bánfai-Csonka H, Betlehem J. Hogyan menthetnek életet gyermekeink? Az elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában. Új Pedagógiai Szemle 2019;1-2:59-75.

Mpotos N, Vekeman E, Monsieurs K, et al. Knowledge and willingness to teach cardiopulmonary resuscitation: A survey amongst 4273 teachers. Resuscitation 2013;84:496-500. doi: 10.1016/j.resuscitation.2013.01.023.

Hansen CM, Zinckernagel L, Ersboll AK, et al. Cardiopulmonary resuscitation training in schools following 8 years of mandating legislation in Denmark: A nationwide survey. J Am Heart Assoc. 2017;6: e004128. DOI:10.1161/JAHA.116.004128.

Zinckernagel L, Hansen CM, Rod MH, et al. What are the barriers to implementation of cardiopulmonary resuscitation training in secondary schools? A qualitative study. BMJ Open 2016;6:e010481. doi:10.1136/bmjopen-2015-010481.

Salciccioli JD, Marshall DC, Sykes M, et al. Basic life support education in secondary schools: a cross-sectional survey in London, UK. BMJ Open 2017;7:e011436. doi:10.1136/bmjopen-2016-011436.

Lockey AS, Barton K, Yoxall H. Opportunities and barriers to cardiopulmonary resuscitation training in English secondary schools. Eur J Emerg Med. 2016;23:381-385. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000307.

Zinckernagel L, Hansen CM, Rod MH, et al. A qualitative study to identify barriers to deployment and student training in the use of automated external defibrillators in schools. BMC Emerg Med 2017;17:3. doi: 10.1186/s12873-017-0114-9 Letöltve: https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-pecs [Elérve: 2020.08.01.]

Semeraro F, Wingen S, Schroeder DC, et al. KIDS SAVE LIVES – Three years of implementation in Europe. Resuscitation 2018;131:e9-e11. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.08.008.

Böttiger BW, Lockey A, Georgiou M, et al. KIDS SAVE LIVES: ERC Position statement on schoolteachers’ education and qualification in resuscitation. Resuscitation 2020;151:87-90. doi: 10.1016/j.resuscitation.2020.04.021

Tóth A, Bánfai-Csonka H, Bánfai B. A kortárs elsősegélynyújtás-oktatás felső tagozatos általános iskolások körében. Magyar Mentésügy 2019;33:8-14.

Fritúz G, Gradvohl E, Feith HJ, et al. Egy lehetséges iskolai „jógyakorlat” az újraélesztés kortársoktatásában. Egy egészségfejlesztési program első tapasztalatai. Orv Hetil. 2019;160:1816-1820. doi: 10.1556/650.2019.31588
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v61i4.635

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)