Hazai Egészségpillanatkép, 2020. Gyorsjelentés a Global Burden of Desease Study 2019 adatai alapján [Hungarian Health at a Glance, 2020. Quick report based on the Global Burden of Disease Study 2019 data]

Vitrai József, Bakacs Márta

Összefoglaló


A Global Burden of Disease Study (GBD) 2019 legfrissebb adatai lehetőséget nyújtanak a magyar lakosság egészségi állapotának értékelésére. A szerzők a betegségek szempontjából a 2010-ben és 2019-ben elvesztett egészséges életévekkel és a halálozással jellemzik a magyar nők és férfiak egészségét, kiemelve a 20-54 éves korosztályt. Az egyes egészségkockázatok súlyát a hozzájuk kapcsolt elvesztett egészséges életévek részarányával írják le. A magyar adatokat a többi visegrádi ország és Ausztria értékeivel vetik össze.Összességében az egészségveszteségek 2010-hez viszonyítva a nőknél némileg növekedtek, míg a férfiaknál csökkentek, igaz veszteségeik meghaladták a nőkét 2019-ben. A magyar népesség legaktívabb részében, a 20-54 éves korosztályban minkét nemnél jelentősen csökkentek az egészségveszteségek.

A legtöbb halálozást, illetve a legnagyobb egészségveszteségeket okozó betegségcsoportok és kockázati tényezők sorrendjében 2010 óta lényeges változás nem történt. Az egészséges életmóddal megelőzhető szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rosszindulatú daganatok miatt veszítették el a legtöbb egészséges életévet Magyarországon, és ezek okozták a legtöbb halálozást is. Ezzel összhangban, a viselkedési (mint például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas sófogyasztás) és az élettani kockázatokhoz (mint például a magas vércukor és koleszterinszint, magas testtömegindex) kapcsolhatók a legnagyobb egészségveszteségek.

A többi visegrádi országgal és Ausztriával összevetve a magyar mutatók 2019-es értékei 2010-hez hasonlóan továbbra is elmaradást jeleztek.

A 2019-es adatok ismét felhívják a figyelmet, hogy érdemes lenne a jelenleginél jóval nagyobb erőforrásokat fordítani a megelőzésre, azaz a legnagyobb egészségveszteségeket okozó viselkedési kockázatok visszaszorítására. A népegészségügy ezirányú megerősítése nem csak jóval kisebb hazai egészségveszteségeket eredményezne, hanem a tudományos bizonyítékok szerint az egészségügyi erőforrások felhasználásának hatékonyságát is növelné. Az egészségadatok értékelése alapján hozott intézkedések a lakosság egészségének javításához, az aktív és a produktív népesség növekedéséhez vezetnének, és ezáltal hozzájárulnának az ország versenyképességének javulásához. Az ennek eredményeképpen bővülő erőforrások a népesség egyre nagyobb részének biztosíthatnák az egészséges életmód, a teljesebb, boldogabb élet feltételeit.

Kulcsszavak


GBD; lakosság egészsége; egészségmonitorozás; halálozás [Keywords: GBD; population health; health monitoring; mortality]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Vitrai J. Európai Egészségpillanatkép 2018. Vezetői Összefoglaló. Egészségfejlesztés, 2019;61(2):84-87 doi:10.24365/ef.v61i2.580.

Vitrai J. Egészség az EU-ban: Magyar egészségügyi országprofil. Egészségfejlesztés, 2019;61(2):82-83 doi:10.24365/ef.v61i2.579

Editorial: Global health: time for radical change? The Lancet, 2020;396(10258):1129 doi:10.1016/S0140-6736(20)32131-0

Vitrai J, Bakacs M. Új mutató a hazai egészségügy eredményességének mérésére: az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége és minősége index. Egészségfejlesztés, 2018;59(4)27-33 doi:10.24365/ef.v59i4.349

Vitrai J, Bakacs M. Cikkismertetés: A Globális Betegségteher Vizsgálat legutóbbi „nagy dobása” [Article review: Last “big throw” of the Global Burden of Diseases Study. Egészségfejlesztés, 2018;59(6):50-62 doi:10.24365/ef.v59i6.387

Pál L, Szűcs S. Cikkismertetés: Alkoholfogyasztás és az általa okozott betegségteher a világ 195 országában és különböző régióiban 1990 és 2016 között: szisztematikus elemzés a 2016-os Globális Betegségteher Vizsgálathoz. Egészségfejlesztés, 2019;60(1):59-60 doi: 10.24365/ef.v60i1.388

GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396: 1135-59 doi: 10.1016/S0140-6736(20)30925-9

GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396: 1223–49 doi: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v62i2.654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)