Cikkismertetés: Hogyan torzíthatja a döntéshozók értékválasztása a bizonyítékokra alapozott népegészségügyi szakpolitikát? [Article review: Four normative perspectives on public health policy-making and their preferences for bodies of evidence]

Ralbovszki Judit, Both Márton

Összefoglaló


A közpolitikai döntéshozatal sokszor figyelmen kívül hagy egyes tudományos bizonyítékokat, amikor a választást politikai preferenciák befolyásolják. A közegészségügyben hasonlóképpen politikai érdekek határozhatják meg, melyek azok a tudományos bizonyítékok, amelyeket a döntéshozók figyelembe vesznek. Ezt a problémát felismerve Schoemaker és szerzőtársai (2020) a 2014-es holland egészségügyi rendszer állapotáról szóló jelentés alapján (Public Health Status and Foresight report - PHSF) négy különböző normatív perspektívát definiáltak a közegészségüggyel kapcsolatban. Minden perspektívának vannak gyengeségei, hiszen egyes tudományos bizonyítékokat és kutatási módszereket előnyben részesít, míg másokat háttérbe szorít. A négy különböző perspektíva kombinálása azonban segítségül szolgálhat a szakpolitikai döntéshozatal során.


Kulcsszavak


bizonyítékokon alapuló szakpolitika; keretezés; népegészségügy; tudományos bizonyítékok [evidence-informed policy; framing; health policy; evidence use]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Ismertetett cikk: Schoemaker, C.G., van Loon, J., Achterberg, P.W. et al. Four normative perspectives on public health policy-making and their preferences for bodies of evidence. Health Res Policy Sys 18, 94 (2020). https://doi.org/10.1186/s12961-020-00614-9
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v62i1.660

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)