Támpontok az egészségfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokhoz - Következtetések a 2015-ös Egészségfejlesztés folyóiratban ismertetett kutatások áttekintése alapján [Methodological reference points for the researches related to health promotion - Conclusions after the systematic review of the research reports published in Hungarian Journal of Health Development in 2015]

Tóth Gergely, Formanek-Balku Eszter

Összefoglaló


Az Egészségfejlesztés folyóirat szerkesztősége a megújulása során fokozott figyelmet kíván szentelni annak, hogy tudományos szempontból minél magasabb színvonalat képviseljen. Ezen törekvésbe illeszkedik jelen munka is, amely a korábbi számokban megjelent írások alapján rá kíván mutatni eleddig előforduló általánosabb jellegű kutatás-módszertani problémákra. Ennek célja nem az eddigi tanulmányok kritikája, hanem hogy a jövőbeni munkák számára segítséget nyújtson, és hibás gyakorlatok csökkenő mértékben forduljanak elő. Ennek megfelelően konkrét ajánlásokat és támpontokat is igyekeztünk megfogalmazni írásunkban. Rövid elemzésünkben a 2015-ös évben az Egészségfejlesztésben megjelent kutatásokat tartalmazó tanulmányok nemzetközi ajánlásokon alapuló szisztematikus áttekintését végeztük el, ami alapján számos problémát azonosítottunk. Ezek közül a legalapvetőbbeknek a mintaválasztás és kutatási design téves gyakorlatait és a levont következtetések tévesen általánosító jellegét találtuk.

The editorial board of the Hungarian Journal of Health Development intends to devote special attention for the scientific aspects during the renewal process. This work is also fit into this endeavor, which aim to analyze the previous issues of the Journal to show the recognizable deficiencies related to research methodology. The purpose of the current study, however, is not criticism, but also to provide guidance for the future works. In our short analysis it was carried out a systematic review of the publications released in 2015 in the Journal. We have selected the publications only which based on own data collection. We have used international recommendations for the systematic review and we could recognize more mistakes. From these the most basically are the bad practices of sample selection and the choice of research design, and also the erroneously generalizing nature of the conclusion.

Kulcsszavak


áttekintés; kutatás-módszertan; téves gyakorlatok; systematic review; research design; bad practices

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf (Elérve: 2016.10.28.)

Bárdits A, Németh R, Terplán Gy. Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikanciateszt téves gyakorlata, Statisztikai Szemle, 2016/1. 52-75.

Vargha A. Szignifikanciatesztek – negyven éve hibás elemzéseket végzek és téveszméket tanítok? Statisztikai Szemle, 2016/4. 445-451.

Hunyadi L, Vita L. Száműzött szignifikanciatesztek, Statisztikai Szemle, 2016/4. 435-444.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i4.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)