A kortársbántalmazás (bullying) mint népegészségügyi probléma [Bullying as a public health issue]

Várnai Dóra, Zsíros Emese, Németh Ágnes

Összefoglaló


A kortársbántalmazás az iskolában vagy kortárs közösségekben gyakran előforduló jelenség, fontos ismérve a szándékosság, az ismétlődés és az egyenlőtlen erőviszonyok. Magyar nyelven nincs megfelelő fordítása a bullying szónak, mely számos módszertani kérdést vet fel. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) című nemzetközi kutatás keretein belül kvalitatív módszerrel validációs vizsgálatot végeztünk iskoláskorúak körében, hogy megismerjük a fogalommal kapcsolatos tanulói értelmezéseket. A különböző nagymintás vizsgálatok (pl. HBSC, ESPAD, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vizsgálata) némileg eltérő prevalencia értékeket találtak – a vizsgálat fókuszától, az alkalmazott módszertantól és a bevont célcsoportoktól függően: a rendszeres bántalmazottság aránya 5-15% között mozog. Ennél jóval magasabb az alkalmanként illetve a nem közvetlenül, hanem szemtanúként, megfigyelőként érintett tanulók aránya. A bullyingban való érintettség hatással van az egészségre: mind az áldozatok, mind az elkövetők rizikócsoportnak tekinthetők elsősorban a mentális problémák szempontjából. A legrosszabb pszichológiai mutatókkal azonban a bántalmazó-áldozatok csoportja rendelkezik. A hatások nemcsak aktuálisan, hanem a fiatal felnőttkorban és a felnőttkorban is érzékelhetőek. A vizsgálatok mellett számos prevenciós kezdeményezés is zajlik hazánkban.

Bullying is a widespread phenomena in schools and peer groups. Its main characteristics are intentionality, repeatedness and power imbalance. There is no proper Hungarian translation for the word bullying that implies some methodological concerns. Within the frame of the Health Behaviour in School Aged Children Study a qualitative validation study was carried out in students’ focus groups to assess their concepts and interpretation of bullying. Different large scale studies (e.g. HBSC, ESPAD or a national study led by the Educational Research and Development Institute) found somewhat different prevalence of bullying depending on the focus of the data collection, the applied methodology and the involved target groups: the prevalence of chronic victimization was found to be between 5% and 15%. The prevalence of occasional victimization and the involvement as a bystander is even higher. Bullying involvement has a strong impact on health: both victims and bullies have higher risk of mental health problems. The highest risk of psychological symptoms is in the bully-victims. The health impact is not only temporary, it effects both young adulthood and adulthood as well. Besides data collections, several prevention initiations are taking place too in Hungary.

Kulcsszavak


kortársbántalmazás, bullying, HBSC, ESPAD, antibullying program

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Currie C, Zanotti C, Morgan A, et al. (eds.). Social determinants of health and well-being amon young people. Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey, Copenhagen: World Health Organization, 2012, 185-190.

Pepler D, Craig W. Making a difference in bullying. Toronto: LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, York University, 2000.

Olweus D. Bully/victim problems among school childen: some basic facts and effects of a school based intervention program. In D. Pepler, & K. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhoood aggression, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1991, 411–448.

Pepler DJ, Craig WM. A peek behind the fence: Naturalistic observations of aggressive children with remote audiovisual recording. Dev Psychol, 1995, 31(4), 548–553.

Tabby Projekt (2011). Online bullying: Kézikönyv pedagógusoknak. Elérhető: http://hun.tabby.eu/uploads/1/6/8/6/16865702/booklet_hun.pdf, Elérve: 2016.10.22.

Olweus D, Limber S. Bullying in school: Evaluation and dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program, Am J Orthopsychiatry, 2010, 80 (1), 124-134

Salmivalli C, Kärnä A, Poskiparta E. Counteracting bullying in Finland: The KiVa program and its effects on different forms of being bullied. Int J Behav Dev, 2011,35, 405-411

Várnai D, Jármi É. Bullying kutatás módszertani műhely, Magyar Pszichológiai Társaság Naggyűlése, Budapest, 2016. június 4.

Németh Á, Költő A. (Szerk.) Egészség és Egészségmagatartás Iskoláskorban 2014. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2016

Simon D, Zerinváry B, Velkey G. Zárótanulmány a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „Iskolai agresszió, online és hagyományos zaklatás vizsgálata az iskolai közérzet alakulásával és az alkalmazott pedagógiai és konfliktuskezelési eszközökkel összefüggésben” c. projekthez. Kézirat. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015, http://iskon.opkm.hu /admin/upload/Osszegzo_tanulmany.pdf, Elérve: 2016.10.21.

Adamson P. Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview, Innocenti Report Card no. 11, 2013

Inchley J, Currie D, Young T et al. (eds.) Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being, Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study, 2016

Stassen-Berger K. Update on Bullying at School: Science Forgotten? Dev Review, 2007, 27(1), 90-126

Elekes Zs. (szerk.) Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról – 2015, Magyarországi eredmények, Budapest, 2016

Buda, M. Online kutatás – értelmezési kísérlet hazai és nemzetközi kontextusban, http://iskon.opkm.hu/admin/upload/Buda%20MAriann_Online%20kutat%C3%A1s%20%E2%80%93%20%C3%A9rtelmez%C3%A9si%20k%C3%ADs%C3%A9rlet%20hazai%20%C3%A9s%20nemzetk%C3%B6zi%20kontextusban.pdf, 2016, Elérve: 2016. 10.21.

Espelage DL, Swearer SM (eds.) Bullying in American School. Socila-Ecological Perspective of Prevention and Intervention. Mahwah, New Yersey, Lawrence Erlbaum Assiates, 2004

Craig W. The relationship among bullying, victimization, depression, anxiety and agression in elementary school children. Pers Indiv Differ, 1998, 24(1), 123–130

Nansel TR, Overpeck M, Pilla RA et al. Bullying behaviour among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment, JAMA, 2001, 285(16), 2094–2100.

Due P, Holstein B, Lynch J et al. Bullying and symptoms among school aged children. International comparative cross sectional study in 28 countries, Eur J Pub Health, 2005, 15(2), 128-132.

Várnai D, Németh Á, Zakariás I. Kortárs bántalmazás és verekedés a magyar iskoláskorúak körében. Budapest: Országos Gyermekegészségügyi Intézet. 2009

Molcho M, Harel Y, Lash D. The co-morbidity of substance use and youth violence among Israeli school children. Int J Adolesc Med Health, 2004, 16(3), 223–251

Henriksen PW, Rayce SB, Melkevik O et al. Social background, bullying, and physical inactivity: National Study of 11- to 15-year-olds. Scan J Med Sci Sports, 2015, 10, 1249-55

Kim YS, Leventhal BL, Koh YJ et al. School bullying and youth violence: causes or consequences of psychopathologic behavior? Arch Gen Psychiatry. 2006, 63(9), 1035-41

Ttofi M, Farrington D, Lösel F.School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies, Aggr Viol Behav, 2012, 17, 405–418

Evans-Lacko S, Takizawa R, Brimblecombe N et al. Childhood bullying victimization is associated with use of mental health services over five decades: a longitudinal nationally representative cohort study, Psychol Med, 2016, September 28, 1-9.

Gilmartin BG. Peer group antecedents of severe love-shyness in males. J Pers, 1987, 55, 467– 489

Carney AG, Merrell KW. Bullying in schools: Perspectives on understanding and preventing an international problem. School Psychol Int, 2001, 22, 364–382

McNamara B, McNamara F. Keys to dealing with bullies. Hauppauge, NY: Barron’s. 1997

Smokowski PR, Kopasz KH. Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies. Child Schools, 2005, 27 (2) 101-110

Kumpulainen K, Rasanen E. Children involved in bullying at elementary and school age: Their psychiatric symptoms and deviance in adolescence. Child Abuse Negl, 2000, 24, 1567–1577

Kaltiala-Heino R, Rimpela PR, Rimpela A. Bullying at school: An indicator of adolescents at risk for mental disorders. J Adolesc, 2000, 23, 661–674

Nansel TR, Overpeck M, Haynie DL., et al. Relationship between bullying and violence among US youth. Arch Pediatr Adolesc Med, 2003, 157(4), 348–353

Harel YF. A cross-national study of youth violence in Europe. Int J Adolesc Med Health, 1999, 11, 121-134

Glew GM, Fan MY, Katon W. Bullying and school safety. J Pediatr, 2008, 152(1), 123–128

Roberts WB. The bully as victim. Prof School Couns, 2000, 4, 148–156.

Olweus D. Bullying at school and later criminality: Findings from three Swedish community samples of males. Crim Behav Ment Health, 2011, 21(2), 151-156

Nishina A, Juvonen J. Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. Child Dev, 2005, 76(2), 435–440.

Zsiros E, Arnold P, Huhn Zs, et al. Egészség és társas kapcsolatok kamaszkorban: Az iskola, a kortársak és a család szerepe a magyar serdülők életmódjában. Kapocs, 2013, 12(4), 22-39.

Buda M. Közérzet és zaklatás az iskolában. Habilitációs értekezés. Kézirat. 2010

Buda M, Szirmai E. School Bullying in the Primary School. Report of a Research Hajdú-Bihar County (Hungary). J Social Res Policy, 1, 49-68.

Oldenburg B, Duyijn MV, Sentyse M. Teacher Characteristics and Peer Victimization in Elementary Schools : A Classroom-Level Perspective. J Abnorm Child Psychol, 2015, 43(1), 33– 44.

Zimmerman FJ, Glew GM, Christakis DA et al. Early Cognitive Stimulation, Emotional Support, and Television Watching as Predictors of Subsequent Bullying among Grade-School Children. Arch Pediatr Adolesc Med, 2005,159, 4, 384–88

Spiel C, Salmivalli C, Smith PK. Translational research: national strategies for violence prevention in school. Int J Behav Dev, 2011, 35, 381–382.

Ttofi M, Farrington D. Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: a systematic and meta-analytic review, J Exp Crim, 2011, 7, 27–56

Thompson F, Smith PK. The use and effectiveness of anti-bullying strategies in schools. Research Brief DFE-RB098., 2011, https://www.education.gov.uk/publications/RSG/ AllRsgPublications/ Page10/DFE-RR098. Elérve: 2016. október 24.

Smith PK, Salmivalli C, Cowie H. Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: a commentary. J Exp Crim, 2012, 8, 433–441

Kärnä A, Voeten M, Little T et al. Effectiveness of the KiVa antibullying program: Grades 1–3 and 7–9. J Edu Psychol, 2013, 105(2), 535-551.

Monks CP. Peer victimisation in preschool. In C. Monks & I. Coyne (Eds.), Bullying in different contexts. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 12--35

Poskiparta E, Kaukiainen A, Pöyhönen V et al. Anti-bullying computer game as part of the KiVa program: Students’ perceptions of the game. In A. Costabile & B. Spears (Eds.), The impact of technology on relationships in educational settings: International perspectives. New York: Routledge, 2012

Jármi É, Péter-Szarka Sz, Fehérpataky B. (2015). A KiVa-program hazai adaptálásának lehetőségei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Elérhető: http://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf, Utolsó letöltés: 2016. október 23.

Edgerton E, Reiney E, Mueller, S et al. Identifying New Strategies to Assess and Promote Online Health Communication and Social Media Outreach: An Application in Bullying Prevention, Health Promotion Practice, 2016, 17, 3, 448–456

Várnai D, Zsiros E. Kortársbántalmazás In. Németh, Á. és Költő A. (Szerk.), , Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban, 2014. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v57i4.84

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)