Egészségfejlesztés folyóirat

Az Egészségfejlesztés folyóirat küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai egészségfejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a hazai lakosság egészségének javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szektorok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.

Évf. 59, Szám 6 (2018)

Tartalom

Szerkesztőségi közlések

 
1-2

Eredeti közlemények

Végh Balázs, Bíró Éva
3-13

Áttekintő közlemények

Burián Katalin
14-20

Agora

Kőmüves Sándor
21-32

Szakdokumentumok

Vitrai József
33-34

Szemle

Erdei Gergő
35-36
Szabó Andrea
37-38
Krakkó Ágnes
39-49
Vitrai József, Bakacs Márta
50-62
Csáki József Máté
63-66
Csizmadia Péter
67-76

Beszámolók

Vitrai József
77-78

Tematikus cikkválogatás

 
79-80
 
81-83
 
84-86
 
87
 
88-91