Szerzőknek szóló információk

Az Egészségfejlesztés folyóirat célja a szakterületen dolgozók valamint az érdeklődők megfelelő minőségű szakmai tájékoztatása a területet érintő hazai és nemzetközi tevékenységekről, eredményekről, szakmai fórum biztosítása az eltérő álláspontok, vélemények ütköztetésére, valamint az egészségfejlesztésre vonatkozó benchmarking folyamatainak támogatása. A szerkesztőség tehát olyan, az egészségfejlesztés, népegészségügy, megelőzés szakterületét érintő közleményeket fogad közlésre, amelyek megfelelnek a folyóirat küldetésének, korábban nem kerültek publikálásra és más folyóiratnál sem állnak elbírálás alatt. A közleményeket a lentebb ismertetett rovatokba várja az Egészségfejlesztés folyóirat szerkesztősége.
A közlés feltétele a benyújtott írás szakmai színvonala, amelyet a Szerkesztőbizottság ítél meg. Az eredeti közlemények esetében pozitív elbírálás esetén a kéziratot további két független szakértő is anonim módon véleményezi. A Szerkesztőbizottság ezek figyelembe vételével dönt a kéziratok elutasításáról, elfogadásáról, vagy javasol módosításokat a kézirat elfogadásához. Szakbírálatra kerülő eredeti közlemények esetén a beküldéstől számított 4 héten belül, egyéb közlemények esetén rendszerint 2 héten belül választ kap a szerző a Szerkesztőbizottság döntéséről. Az elfogadott közlemények az elfogadást követő lapszámban kerülnek publikálásra. A javításra visszaküldött kéziratok elfogadásának feltétele, hogy a szerző a javaslatoknak megfelelően dolgozza át a szöveget, illetve külön dokumentumban tételesen jelezze és indokolja, hogy a javaslatok közül melyeket fogadja el és/vagy melyeket utasítja vissza. Amennyiben az átdolgozást a szerkesztőbizottság nem tartja kielégítőnek és megfelelően indokoltnak, fenntartja a jogot a kézirat újbóli visszaküldésére vagy elutasítására. A közlés további feltétele az Útmutató a kézirat beküldéséhez pontban részletezett formai és technikai feltételek teljesítése.

A kézirat beküldésével kapcsolatos további információkat a fenti menüsor "Kéziratbeküldés" pontjában találhat.

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FOLYÓIRAT ROVATAI

EREDETI KÖZLEMÉNYEK: A rovatban korábban még nem közölt, saját vizsgálati eredményeket és az azokra alapozott következtetéseket bemutató közlemények jelennek meg.

AGORA: A rovat az egészségfejlesztés területét érintő vélemények, elképzelések valamint vitaanyagok közlésével az építő jellegű szakmai párbeszéd elősegítését szolgálja. Az Agora rovatban megjelentek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

SZAKDOKUMENTUMOK: A rovat ismerteti az egészségfejlesztés területét érintő koncepciókat, ajánlásokat, irányelveket és módszertani útmutatókat, valamint bemutatja a szakterületre vonatkozó legfontosabb jelentéseket, összefoglalókat is.

BESZÁMOLÓK: A rovat az egészségfejlesztés területét érintő szakmai eseményekről és a szakterületen tevékenykedő szervezetekről számol be.

ANNO ÉS MOST: A rovat visszatekint az egészségfejlesztés szakma múltjába. Főként az „Egészség” című folyóirat 1887 és 1942 közötti példányaiból tallózva felvillantja a XIX. század végi és a XX. század első felét jellemző közleményeket, összevetve az akkori és a jelenlegi adatokat, álláspontokat.

PORTRÉ: A rovatban az egészségfejlesztés területén maradandót alkotó szakemberek munkásságának személyes élmények, benyomások és érzések alapján megírt bemutatása olvasható.

FOLYÓIRATSZEMLE: A rovatban az egészségfejlesztéssel összefüggő, főként nemzetközi szaklapokban megjelent cikkek rövid ismertetése, ajánlása található.