Egészségfejlesztés folyóirat

Az Egészségfejlesztés folyóirat küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai egészségfejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a hazai lakosság egészségének javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szektorok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.

Évf. 61, Szám 4 (2020)

Tartalom

Szerkesztőségi közlések

 
1
 
2-3

Eredeti közlemények

Bornemisza Yvette Ágnes, Csővári Melinda, Varga Bernadett
4-16
Bánfai Bálint, Bánfai-Csonka Henrietta, Musch János, Derzsi-Horváth Martina, Deutsch Krisztina, Betlehem József
17-29

Áttekintő közlemények

Szabó Csanád, Pukánszky Judit, Kemény Lajos
30-45
Molnár András, Ipolyi Dóra
46-51

In memoriam

 
52-53

Szemle

Vitrai József
54-57
Vitrai József
58-59
Vitrai József
60-61
Vitrai József
62-63
Vitrai József
64-67
Dr. Devosa Iván
68-70
Kiss Edina
71-72
Osváth Mátyás
73-75
Vitrai József
76-78
Bíróné Asbóth Katalin
79-80
Tarkó Klára
81-82
Devosa Iván
83-85
Egészségfejlesztés szerkesztőség
86-87

Tematikus cikkválogatás

 
88-89
 
90-93
 
94-101
 
102-106
 
107-113
 
114-115